Kết quả Ba-lan Lotto Plus

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

 • 07
 • 12
 • 32
 • 46
 • 47
 • 48

Kết quả Ba-lan Lotto Plus Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020.

 • 02
 • 24
 • 33
 • 47
 • 48
 • 49

Kết quả Ba-lan Lotto Plus Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020.

 • 15
 • 17
 • 19
 • 21
 • 22
 • 44

Vé có thể được mua tại Ba-lan. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy.

Trong Ba-lan Lotto Plus Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 0 - 49.

Ba-lan Lotto Plus được tổ chức bởi Totalizator Sportowy. Trang web chinh thưc: www.lotto.pl