Kết quả Ba-lan Ekstra Premia

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020.

 • 11
 • 12
 • 15
 • 21
 • 34
 • 01

Kết quả Ba-lan Ekstra Premia Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020.

 • 03
 • 04
 • 20
 • 26
 • 32
 • 02

Kết quả Ba-lan Ekstra Premia Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

 • 18
 • 21
 • 24
 • 25
 • 33
 • 04

Vé có thể được mua tại Ba-lan. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Ba-lan Ekstra Premia Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 0 - 34.

Ba-lan Ekstra Premia được tổ chức bởi Totalizator Sportowy. Trang web chinh thưc: www.lotto.pl