Kết quả Ba-lan Ekstra Premia

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 20 tháng 6, 2024.

 • 02
 • 08
 • 19
 • 21
 • 30
 • 03

Kết quả Ba-lan Ekstra Premia Thứ Tư, 19 tháng 6, 2024.

 • 01
 • 08
 • 26
 • 28
 • 29
 • 02

Kết quả Ba-lan Ekstra Premia Thứ Ba, 18 tháng 6, 2024.

 • 06
 • 13
 • 16
 • 26
 • 29
 • 01

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2024.

 • 01
 • 02
 • 22
 • 23
 • 27
 • 01

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2024.

 • 20
 • 22
 • 26
 • 28
 • 33
 • 03

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2024.

 • 04
 • 12
 • 25
 • 32
 • 34
 • 04

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2024.

 • 06
 • 10
 • 14
 • 19
 • 34
 • 04

Thông tin v? Ba-lan Ekstra Premia

Vé có thể được mua tại Ba-lan. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Ba-lan Ekstra Premia Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 35 và 1 số phụ.

Ba-lan Ekstra Premia được tổ chức bởi Totalizator Sportowy.

Thông tin thêm về Totalizator Sportowy