Kết quả Ba-lan Ekstra Premia

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 21 tháng 1, 2020.

02 04 08 13 30 01

Kết quả Ba-lan Ekstra Premia Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020.

08 24 26 27 35 02

Kết quả Ba-lan Ekstra Premia Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020.

06 10 14 18 27 03

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2020.

15 18 19 20 26 03

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020.

03 13 24 30 34 03

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020.

07 11 23 27 32 04

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020.

05 06 10 20 25 04

Vé có thể được mua tại Ba-lan. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Hai, Chủ Nhật, Thứ Bảy, Thứ Sáu, Thứ Năm và Thứ Tư.

Trong Ba-lan Ekstra Premia Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 0 - 35.

Ba-lan Ekstra Premia được tổ chức bởi Totalizator Sportowy www.lotto.pl