Kết quả Ba-lan Ekstra Premia

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2023.

 • 02
 • 03
 • 04
 • 19
 • 28
 • 03

Kết quả Ba-lan Ekstra Premia Thứ Năm, 7 tháng 12, 2023.

 • 07
 • 14
 • 25
 • 28
 • 30
 • 04

Kết quả Ba-lan Ekstra Premia Thứ Tư, 6 tháng 12, 2023.

 • 17
 • 21
 • 27
 • 31
 • 35
 • 04

Thứ Ba, 5 tháng 12, 2023.

 • 03
 • 12
 • 14
 • 28
 • 34
 • 04

Thứ Hai, 4 tháng 12, 2023.

 • 05
 • 09
 • 13
 • 16
 • 26
 • 03

Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2023.

 • 04
 • 06
 • 15
 • 16
 • 34
 • 01

Thứ Bảy, 2 tháng 12, 2023.

 • 19
 • 23
 • 24
 • 28
 • 30
 • 04

Thông tin v? Ba-lan Ekstra Premia

Vé có thể được mua tại Ba-lan. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Ba-lan Ekstra Premia Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 0 - 30.

Ba-lan Ekstra Premia được tổ chức bởi Totalizator Sportowy.

Thông tin thêm về Totalizator Sportowy