Kết quả Ba-lan Kaskada

Kết quả mới nhất 14:00 Thứ Hai, 25 tháng 9, 2023.

7243

 • 02
 • 05
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 12
 • 15
 • 18
 • 19
 • 20
 • 23

Kết quả Ba-lan Kaskada 22:00 Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2023.

7242

 • 01
 • 03
 • 07
 • 10
 • 12
 • 14
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 23
 • 24

Kết quả Ba-lan Kaskada 14:00 Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2023.

7241

 • 01
 • 02
 • 05
 • 08
 • 09
 • 14
 • 15
 • 16
 • 18
 • 19
 • 20
 • 24

22:00 Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2023.

7240

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 08
 • 10
 • 12
 • 13
 • 15
 • 16
 • 20

14:00 Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2023.

#7239

 • 02
 • 04
 • 05
 • 08
 • 12
 • 13
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 24

22:00 Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2023.

#7238

 • 01
 • 03
 • 04
 • 06
 • 07
 • 11
 • 14
 • 15
 • 16
 • 18
 • 19
 • 24

14:00 Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2023.

#7237

 • 01
 • 03
 • 04
 • 08
 • 10
 • 12
 • 18
 • 19
 • 20
 • 22
 • 23
 • 24

22:00 Thứ Năm, 21 tháng 9, 2023.

#7236

 • 01
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 14
 • 17
 • 21
 • 22
 • 24

14:00 Thứ Năm, 21 tháng 9, 2023.

#7235

 • 01
 • 03
 • 04
 • 09
 • 12
 • 13
 • 14
 • 16
 • 17
 • 20
 • 23
 • 24

22:00 Thứ Tư, 20 tháng 9, 2023.

#7234

 • 03
 • 05
 • 06
 • 07
 • 11
 • 12
 • 13
 • 15
 • 16
 • 17
 • 21
 • 23

14:00 Thứ Tư, 20 tháng 9, 2023.

#7233

 • 04
 • 06
 • 07
 • 09
 • 12
 • 13
 • 15
 • 17
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23

22:00 Thứ Ba, 19 tháng 9, 2023.

#7232

 • 02
 • 03
 • 05
 • 06
 • 07
 • 10
 • 11
 • 12
 • 19
 • 20
 • 23
 • 24

14:00 Thứ Ba, 19 tháng 9, 2023.

#7231

 • 04
 • 07
 • 09
 • 10
 • 11
 • 13
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 23
 • 24

22:00 Thứ Hai, 18 tháng 9, 2023.

#7230

 • 01
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 10
 • 12
 • 13
 • 15
 • 18
 • 21
 • 24

Thông tin v? Ba-lan Kaskada

Vé có thể được mua tại Ba-lan. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Ba-lan Kaskada được tổ chức bởi Totalizator Sportowy.

Tỷ lệ thắng trong Ba-lan Kaskada

Trong Ba-lan Kaskada Lựa chọn máy nghe nhạc 12 số giữa 1 - 24.

 • Jackpot trong Ba-lan Kaskada là chiến thắng bằng cách kết hợp 12 số chính.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 11 số chính.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 10 số chính.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 9 số chính.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 8 số chính.

Thông tin thêm về Totalizator Sportowy