Kết quả Ba-lan Kaskada

Kết quả mới nhất 14:00 Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020.

5107

 • 02
 • 03
 • 05
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 14
 • 15
 • 17
 • 23
 • 24

Kết quả Ba-lan Kaskada 21:50 Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

5106

 • 01
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 10
 • 11
 • 16
 • 17
 • 22
 • 23

Kết quả Ba-lan Kaskada 14:00 Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

5105

 • 04
 • 06
 • 07
 • 09
 • 10
 • 11
 • 15
 • 17
 • 18
 • 20
 • 23
 • 24

Vé có thể được mua tại Ba-lan. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Năm.

Trong Ba-lan Kaskada Lựa chọn máy nghe nhạc 12 số giữa 0 - 24.

Ba-lan Kaskada được tổ chức bởi Totalizator Sportowy. Trang web chinh thưc: www.lotto.pl