Kết quả Ba-lan Ekstra Pensja

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 6 tháng 4, 2020.

05 06 10 14 28 04

Kết quả Ba-lan Ekstra Pensja Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2020.

20 21 26 28 30 04

Kết quả Ba-lan Ekstra Pensja Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2020.

04 05 11 15 31 02

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2020.

04 07 15 28 29 02

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2020.

04 05 10 24 35 02

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2020.

11 13 28 31 34 04

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2020.

14 15 19 23 33 03

Vé có thể được mua tại Ba-lan. Hòa đang trên Thứ Hai, Chủ Nhật, Thứ Bảy, Thứ Sáu, Thứ Tư, Thứ Ba và Thứ Năm.

Ba-lan Ekstra Pensja được tổ chức bởi Totalizator Sportowy www.lotto.pl

Tỷ lệ thắng trong Ba-lan Ekstra Pensja

Trong Ba-lan Ekstra Pensja Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 35

  • Jackpot trong Ba-lan Ekstra Pensja là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số phụ.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ.
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính.