Kết quả Ba-lan Ekstra Pensja

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020.

 • 01
 • 02
 • 22
 • 28
 • 35
 • 01

Kết quả Ba-lan Ekstra Pensja Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020.

 • 07
 • 08
 • 09
 • 14
 • 34
 • 02

Kết quả Ba-lan Ekstra Pensja Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

 • 12
 • 25
 • 26
 • 28
 • 29
 • 01

Vé có thể được mua tại Ba-lan. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Ba-lan Ekstra Pensja được tổ chức bởi Totalizator Sportowy. Trang web chinh thưc: www.lotto.pl

Tỷ lệ thắng trong Ba-lan Ekstra Pensja

Trong Ba-lan Ekstra Pensja Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 35 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Ba-lan Ekstra Pensja là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số phụ.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính.