Kết quả Phi-líp-pin Grand Lotto 6/55

19.1 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Phi-líp-pin Grand Lotto 6/55 Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 17 tháng 6, 2024.

2024/109

 • 4
 • 29
 • 36
 • 37
 • 41
 • 49
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 64770.3 tỷ VNĐ
4 971.6 tỷ VNĐ
3 38.9 tỷ VNĐ

Kết quả Phi-líp-pin Grand Lotto 6/55 Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2024.

2024/108

 • 7
 • 12
 • 16
 • 24
 • 31
 • 42
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 64770.3 tỷ VNĐ
4 971.6 tỷ VNĐ
3 38.9 tỷ VNĐ

Kết quả Phi-líp-pin Grand Lotto 6/55 Thứ Tư, 12 tháng 6, 2024.

2024/107

 • 10
 • 21
 • 23
 • 25
 • 36
 • 42
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 64770.3 tỷ VNĐ
4 971.6 tỷ VNĐ
3 38.9 tỷ VNĐ

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2024.

2024/106

 • 4
 • 6
 • 28
 • 32
 • 35
 • 48
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 64770.3 tỷ VNĐ
4 971.6 tỷ VNĐ
3 38.9 tỷ VNĐ

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2024.

#2024/105

 • 11
 • 15
 • 16
 • 21
 • 24
 • 34
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 64770.3 tỷ VNĐ
4 971.6 tỷ VNĐ
3 38.9 tỷ VNĐ

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2024.

#2024/104

 • 8
 • 11
 • 29
 • 35
 • 45
 • 49
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 64770.3 tỷ VNĐ
4 971.6 tỷ VNĐ
3 38.9 tỷ VNĐ

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2024.

#2024/103

 • 5
 • 6
 • 22
 • 35
 • 41
 • 54
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 64770.3 tỷ VNĐ
4 971.6 tỷ VNĐ
3 38.9 tỷ VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? Phi-líp-pin Grand Lotto 6/55

Vé có thể được mua tại Philippines. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Bảy.

Trong Phi-líp-pin Grand Lotto 6/55 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 55.

Phi-líp-pin Grand Lotto 6/55 được tổ chức bởi Philippine Charity Sweepstakes Office.

Thông tin thêm về Philippine Charity Sweepstakes Office