Kết quả Phi-líp-pin Grand Lotto 6/55

16.9 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Phi-líp-pin Grand Lotto 6/55 Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2023.

2023/2028

 • 3
 • 11
 • 38
 • 40
 • 44
 • 53
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 59000.4 tỷ VNĐ
4 885 tỷ VNĐ
3 35.4 tỷ VNĐ

Kết quả Phi-líp-pin Grand Lotto 6/55 Thứ Tư, 27 tháng 9, 2023.

2023/2027

 • 18
 • 20
 • 21
 • 34
 • 35
 • 36
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 59000.4 tỷ VNĐ
4 885 tỷ VNĐ
3 35.4 tỷ VNĐ

Kết quả Phi-líp-pin Grand Lotto 6/55 Thứ Hai, 25 tháng 9, 2023.

2023/2026

 • 4
 • 6
 • 12
 • 17
 • 29
 • 30
Kết quả Giá trị giải
6 21255409.5 tỷ VNĐ
5 59000.4 tỷ VNĐ
4 885 tỷ VNĐ
3 35.4 tỷ VNĐ

Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2023.

2023/2025

 • 11
 • 17
 • 22
 • 39
 • 45
 • 52
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 59000.4 tỷ VNĐ
4 885 tỷ VNĐ
3 35.4 tỷ VNĐ

Thứ Tư, 20 tháng 9, 2023.

#2023/2024

 • 3
 • 25
 • 28
 • 31
 • 37
 • 55
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 59000.4 tỷ VNĐ
4 885 tỷ VNĐ
3 35.4 tỷ VNĐ

Thứ Hai, 18 tháng 9, 2023.

#2023/2023

 • 2
 • 9
 • 22
 • 26
 • 30
 • 49
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 59000.4 tỷ VNĐ
4 885 tỷ VNĐ
3 35.4 tỷ VNĐ

Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2023.

#2023/2022

 • 9
 • 11
 • 24
 • 27
 • 44
 • 49
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 59000.4 tỷ VNĐ
4 885 tỷ VNĐ
3 35.4 tỷ VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? Phi-líp-pin Grand Lotto 6/55

Vé có thể được mua tại Philippines. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Bảy.

Trong Phi-líp-pin Grand Lotto 6/55 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 55.

Phi-líp-pin Grand Lotto 6/55 được tổ chức bởi Philippine Charity Sweepstakes Office.

Thông tin thêm về Philippine Charity Sweepstakes Office