Kết quả Phi-líp-pin Megalotto 6/45

16.4 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Phi-líp-pin Megalotto 6/45 Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2023.

2023/2548

 • 3
 • 20
 • 26
 • 29
 • 31
 • 37
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 19008.6 tỷ VNĐ
4 594 tỷ VNĐ
3 17.8 tỷ VNĐ

Kết quả Phi-líp-pin Megalotto 6/45 Thứ Tư, 20 tháng 9, 2023.

2023/2547

 • 2
 • 13
 • 18
 • 29
 • 41
 • 44
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 19008.6 tỷ VNĐ
4 594 tỷ VNĐ
3 17.8 tỷ VNĐ

Kết quả Phi-líp-pin Megalotto 6/45 Thứ Hai, 18 tháng 9, 2023.

2023/2546

 • 5
 • 16
 • 21
 • 24
 • 26
 • 37
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 19008.6 tỷ VNĐ
4 594 tỷ VNĐ
3 17.8 tỷ VNĐ

Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2023.

2023/2545

 • 11
 • 18
 • 25
 • 31
 • 41
 • 44
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 19008.6 tỷ VNĐ
4 594 tỷ VNĐ
3 17.8 tỷ VNĐ

Thứ Tư, 13 tháng 9, 2023.

#2023/2544

 • 12
 • 22
 • 24
 • 30
 • 41
 • 43
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 19008.6 tỷ VNĐ
4 594 tỷ VNĐ
3 17.8 tỷ VNĐ

Thứ Hai, 11 tháng 9, 2023.

#2023/2543

 • 1
 • 5
 • 6
 • 10
 • 20
 • 23
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 19008.6 tỷ VNĐ
4 594 tỷ VNĐ
3 17.8 tỷ VNĐ

Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2023.

#2023/2542

 • 4
 • 15
 • 17
 • 33
 • 38
 • 43
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 19008.6 tỷ VNĐ
4 594 tỷ VNĐ
3 17.8 tỷ VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? Phi-líp-pin Megalotto 6/45

Vé có thể được mua tại Philippines. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu.

Trong Phi-líp-pin Megalotto 6/45 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45.

Phi-líp-pin Megalotto 6/45 được tổ chức bởi Philippine Charity Sweepstakes Office.

Thông tin thêm về Philippine Charity Sweepstakes Office