Kết quả Phi-líp-pin Lotto 6/42

4.8 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Phi-líp-pin Lotto 6/42 Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 27 tháng 2, 2024.

2024/64

 • 26
 • 31
 • 32
 • 39
 • 40
 • 41
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 14565.2 tỷ VNĐ
4 485.5 tỷ VNĐ
3 12.1 tỷ VNĐ

Kết quả Phi-líp-pin Lotto 6/42 Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2024.

2024/63

 • 1
 • 12
 • 19
 • 27
 • 32
 • 40
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 14565.2 tỷ VNĐ
4 485.5 tỷ VNĐ
3 12.1 tỷ VNĐ

Kết quả Phi-líp-pin Lotto 6/42 Thứ Năm, 22 tháng 2, 2024.

2024/62

 • 5
 • 7
 • 17
 • 21
 • 22
 • 36
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 14565.2 tỷ VNĐ
4 485.5 tỷ VNĐ
3 12.1 tỷ VNĐ

Thứ Ba, 20 tháng 2, 2024.

2024/61

 • 1
 • 11
 • 16
 • 17
 • 22
 • 29
Kết quả Giá trị giải
6 6670036 tỷ VNĐ
5 14565.2 tỷ VNĐ
4 485.5 tỷ VNĐ
3 12.1 tỷ VNĐ

Thứ Bảy, 17 tháng 2, 2024.

#2024/60

 • 5
 • 9
 • 13
 • 14
 • 18
 • 29
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 14565.2 tỷ VNĐ
4 485.5 tỷ VNĐ
3 12.1 tỷ VNĐ

Thứ Năm, 15 tháng 2, 2024.

#2024/59

 • 4
 • 9
 • 20
 • 22
 • 28
 • 38
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 14565.2 tỷ VNĐ
4 485.5 tỷ VNĐ
3 12.1 tỷ VNĐ

Thứ Ba, 13 tháng 2, 2024.

#2024/58

 • 11
 • 13
 • 17
 • 19
 • 23
 • 31
Kết quả Giá trị giải
6 4299032.5 tỷ VNĐ
5 14565.2 tỷ VNĐ
4 485.5 tỷ VNĐ
3 12.1 tỷ VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? Phi-líp-pin Lotto 6/42

Vé có thể được mua tại Philippines. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy.

Trong Phi-líp-pin Lotto 6/42 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 40.

Phi-líp-pin Lotto 6/42 được tổ chức bởi Philippine Charity Sweepstakes Office.

Thông tin thêm về Philippine Charity Sweepstakes Office