Kết quả Phi-líp-pin 4-Digit Game

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2024.

 • 9
 • 8
 • 1
 • 9

Kết quả Phi-líp-pin 4-Digit Game Thứ Tư, 10 tháng 4, 2024.

 • 5
 • 0
 • 6
 • 4

Kết quả Phi-líp-pin 4-Digit Game Thứ Hai, 8 tháng 4, 2024.

 • 9
 • 4
 • 0
 • 4

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2024.

 • 2
 • 7
 • 5
 • 9

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2024.

 • 2
 • 1
 • 1
 • 7

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2024.

 • 7
 • 6
 • 5
 • 4

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2024.

 • 6
 • 4
 • 1
 • 3

Thông tin v? Phi-líp-pin 4-Digit Game

Vé có thể được mua tại Philippines. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu.

Phi-líp-pin 4-Digit Game được tổ chức bởi Philippine Charity Sweepstakes Office.

Tỷ lệ thắng trong Phi-líp-pin 4-Digit Game

Trong Phi-líp-pin 4-Digit Game Lựa chọn máy nghe nhạc 4 số giữa 0 - 9.

 • Jackpot trong Phi-líp-pin 4-Digit Game là chiến thắng bằng cách kết hợp 4 số chính.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính.

Thông tin thêm về Philippine Charity Sweepstakes Office