Kết quả Phi-líp-pin 4-Digit Game

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 25 tháng 9, 2023.

 • 8
 • 0
 • 8
 • 7

Kết quả Phi-líp-pin 4-Digit Game Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2023.

 • 5
 • 7
 • 4
 • 0

Kết quả Phi-líp-pin 4-Digit Game Thứ Tư, 20 tháng 9, 2023.

 • 9
 • 9
 • 0
 • 5

Thứ Hai, 18 tháng 9, 2023.

 • 1
 • 4
 • 5
 • 0

Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2023.

 • 9
 • 5
 • 1
 • 4

Thứ Tư, 13 tháng 9, 2023.

 • 3
 • 9
 • 4
 • 7

Thứ Hai, 11 tháng 9, 2023.

 • 3
 • 5
 • 3
 • 4

Thông tin v? Phi-líp-pin 4-Digit Game

Vé có thể được mua tại Philippines. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu.

Phi-líp-pin 4-Digit Game được tổ chức bởi Philippine Charity Sweepstakes Office.

Tỷ lệ thắng trong Phi-líp-pin 4-Digit Game

Trong Phi-líp-pin 4-Digit Game Lựa chọn máy nghe nhạc 4 số giữa 1 - 9.

 • Jackpot trong Phi-líp-pin 4-Digit Game là chiến thắng bằng cách kết hợp 4 số chính.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính.

Thông tin thêm về Philippine Charity Sweepstakes Office