Kết quả Bỉ Bài lô tô

Hoa Kỳ Mega Millions

8536.7 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2019

3 8 10 27 33 41 2
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 26.2 triệu ₫
4 + 1 7.2 triệu ₫
4 540344.9 ₫
3 + 1 228652.19 ₫
3 162359.34 ₫
2 + 1 97462.12 ₫
1 + 1 32564.91 ₫

Bỉ Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 15 tháng 5 năm 2019

20 26 29 31 40 44 21
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 53.8 triệu ₫
4 + 1 10.7 triệu ₫
4 985088.53 ₫
3 + 1 375194.28 ₫
3 162824.55 ₫
2 + 1 97694.73 ₫
1 + 1 32564.91 ₫

Bỉ Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2019

1 14 19 21 25 31 40
Kết quả Giá trị giải
6 13.1 tỷ ₫
5 + 1 1 tỷ ₫
5 32.3 triệu ₫
4 + 1 7.4 triệu ₫
4 627339.73 ₫
3 + 1 305877.55 ₫
3 163289.76 ₫
2 + 1 97927.34 ₫
1 + 1 32564.91 ₫

Bỉ Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 08 tháng 5 năm 2019

9 10 14 15 36 42 3
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 53.9 triệu ₫
4 + 1 8.2 triệu ₫
4 885300.34 ₫
3 + 1 265636.62 ₫
3 162824.55 ₫
2 + 1 97694.73 ₫
1 + 1 32564.91 ₫

Bỉ Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 04 tháng 5 năm 2019

3 5 19 25 35 40 34
Kết quả Giá trị giải
6 117.4 tỷ ₫
5 + 1 không chiến thắng
5 35.3 triệu ₫
4 + 1 8.7 triệu ₫
4 654554.69 ₫
3 + 1 346816.29 ₫
3 163057.16 ₫
2 + 1 97694.73 ₫
1 + 1 32564.91 ₫

Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư.

Vé có thể được mua tại nước Bỉ.

Trong Bỉ Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45 và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Bỉ Bài lô tô

Bỉ Bài lô tô có 9 mức thưởng.

  • Jackpot trong Bỉ Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8145060.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 1357510.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 35724.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 14290.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 772.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 579.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 48.
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 64.
  • giải thưởng nhỏ nhất Bỉ Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 18.

Bỉ Bài lô tô được tổ chức bởi Nationale Loterij - Trang web chinh thưc