Kết quả Bỉ Bài lô tô

Hoa Kỳ Powerball

2600.5 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, ngày 12 tháng 1 năm 2019

24 29 33 42 43 45 12

Bỉ Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 09 tháng 1 năm 2019

3 7 12 19 31 32 15

Bỉ Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 05 tháng 1 năm 2019

9 15 22 24 38 44 16

Bỉ Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 02 tháng 1 năm 2019

7 15 21 28 36 38 44

Bỉ Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 29 tháng 12 năm 2018

4 6 12 13 21 41 27

Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư

Vé có thể được mua tại nước Bỉ.

Trong Bỉ Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Bỉ Bài lô tô

Bỉ Bài lô tô có 9 mức thưởng.

  • Jackpot trong Bỉ Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8145060.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 1357510.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 35724.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 14290.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 772.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 579.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 48.
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 64.
  • giải thưởng nhỏ nhất Bỉ Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 18.

Bỉ Bài lô tô được tổ chức bởi Nationale Loterij - Trang web chinh thưc