Kết quả Bỉ Bài lô tô

Hoa Kỳ Powerball

14499.7 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Tư, ngày 20 tháng 3 năm 2019

17 22 36 39 41 42 15

Bỉ Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 16 tháng 3 năm 2019

1 16 20 32 36 40 5

Bỉ Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 13 tháng 3 năm 2019

9 15 21 23 29 34 4

Bỉ Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 09 tháng 3 năm 2019

7 10 12 17 24 39 16

Bỉ Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 06 tháng 3 năm 2019

29 30 34 40 41 42 17

Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy

Vé có thể được mua tại nước Bỉ.

Trong Bỉ Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Bỉ Bài lô tô

Bỉ Bài lô tô có 9 mức thưởng.

  • Jackpot trong Bỉ Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8145060.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 1357510.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 35724.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 14290.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 772.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 579.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 48.
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 64.
  • giải thưởng nhỏ nhất Bỉ Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 18.

Bỉ Bài lô tô được tổ chức bởi Nationale Loterij - Trang web chinh thưc