Kết quả Bỉ Bài lô tô

Ý SuperEnalotto

5056.1 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2019

2 8 17 29 33 35 30
Kết quả Giá trị giải
6 65.3 tỷ ₫
5 + 1 4 tỷ ₫
5 21.9 triệu ₫
4 + 1 9 triệu ₫
4 535692.77 ₫
3 + 1 310994.89 ₫
3 163289.76 ₫
2 + 1 97927.34 ₫
1 + 1 32564.91 ₫

Bỉ Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 17 tháng 7 năm 2019

8 18 22 35 37 45 10
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 1.1 tỷ ₫
5 42.8 triệu ₫
4 + 1 5.9 triệu ₫
4 733640.9 ₫
3 + 1 294945.04 ₫
3 163289.76 ₫
2 + 1 97927.34 ₫
1 + 1 32564.91 ₫

Bỉ Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2019

1 5 15 18 25 33 42
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 442.1 triệu ₫
5 26.2 triệu ₫
4 + 1 5.7 triệu ₫
4 530342.82 ₫
3 + 1 259821.46 ₫
3 163987.58 ₫
2 + 1 98392.55 ₫
1 + 1 32797.52 ₫

Bỉ Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 10 tháng 7 năm 2019

5 7 17 18 20 31 1
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 23 triệu ₫
4 + 1 4.2 triệu ₫
4 502430.04 ₫
3 + 1 180502.64 ₫
3 163522.37 ₫
2 + 1 98159.94 ₫
1 + 1 32797.52 ₫

Bỉ Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 06 tháng 7 năm 2019

7 15 23 27 30 37 41
Kết quả Giá trị giải
6 65.3 tỷ ₫
5 + 1 843.9 triệu ₫
5 21.4 triệu ₫
4 + 1 5.2 triệu ₫
4 498940.94 ₫
3 + 1 261217.1 ₫
3 163289.76 ₫
2 + 1 97927.34 ₫
1 + 1 32564.91 ₫

Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư.

Vé có thể được mua tại nước Bỉ.

Trong Bỉ Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45 và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Bỉ Bài lô tô

Bỉ Bài lô tô có 9 mức thưởng.

  • Jackpot trong Bỉ Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8145060.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 1357510.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 35724.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 14290.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 772.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 579.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 48.
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 64.
  • giải thưởng nhỏ nhất Bỉ Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 18.

Bỉ Bài lô tô được tổ chức bởi Nationale Loterij - Trang web chinh thưc