Kết quả Mexico Melate

251889.4 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Melate Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020.

2020/3398

 • 1
 • 12
 • 14
 • 31
 • 34
 • 56
 • 55
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 *
5 77 triệu ₫
4 + 1 5.3 triệu ₫
4 716633 ₫
3 + 1 176377 ₫
3 47049 ₫
2 + 1 35229 ₫
2 29435 ₫

Kết quả Mexico Melate Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020.

2020/3397

 • 5
 • 29
 • 30
 • 34
 • 36
 • 50
 • 37
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 *
5 154.6 triệu ₫
4 + 1 7.9 triệu ₫
4 1.4 triệu ₫
3 + 1 175682 ₫
3 46818 ₫
2 + 1 35229 ₫
2 29203 ₫

Kết quả Mexico Melate Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2020.

2020/3396

 • 3
 • 8
 • 31
 • 32
 • 52
 • 54
 • 48
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 *
5 172.2 triệu ₫
4 + 1 3.5 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 + 1 176377 ₫
3 47049 ₫
2 + 1 35229 ₫
2 29435 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Mexico. Hòa đang trên Thứ Tư và Chủ Nhật.

Melate được tổ chức bởi Pronosticos. Trang web chinh thưc: www.pronosticos.gob.mx

Tỷ lệ thắng trong Melate

Trong Melate Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 56 và 1 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Melate là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 32468436
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 5411406
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 110437
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 44175
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1840
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1380
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 88
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 117
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 10