Kết quả Mexico Chispazo

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020.

1 2 10 12 28
Kết quả Giá trị giải
5 không chiến thắng
4 2.3 triệu ₫
3 46083 ₫
2 không chiến thắng

Kết quả Mexico Chispazo Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020.

9 15 16 20 27
Kết quả Giá trị giải
5 không chiến thắng
4 4.7 triệu ₫
3 59554 ₫
2 không chiến thắng

Kết quả Mexico Chispazo Thứ Ba, 31 tháng 3, 2020.

3 10 20 27 28
Kết quả Giá trị giải
5 không chiến thắng
4 1.8 triệu ₫
3 44429 ₫
2 không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Mexico. Hòa đang trên Thứ Tư, Thứ Ba, Thứ Hai và Chủ Nhật.

Mexico Chispazo được tổ chức bởi Pronosticos www.pronosticos.gob.mx

Tỷ lệ thắng trong Mexico Chispazo

Trong Mexico Chispazo Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 28

  • Jackpot trong Mexico Chispazo là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 98280
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 855
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 39
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 6