Kết quả Mexico Melate Retro

26901.5 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Mexico Melate Retro Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019.

3 7 14 19 22 38 33
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 78.8 triệu ₫
5 553128 ₫
4 118643 ₫
3 25721 ₫
2 + 1 không chiến thắng
1 + 1 không chiến thắng

Kết quả Mexico Melate Retro Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019.

1 4 11 12 27 36 24
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 71.2 triệu ₫
5 843711 ₫
4 117716 ₫
3 25721 ₫
2 + 1 không chiến thắng
1 + 1 không chiến thắng

Kết quả Mexico Melate Retro Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2019.

1 2 3 6 18 34 11
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 77.2 triệu ₫
5 1.5 triệu ₫
4 154792 ₫
3 25490 ₫
2 + 1 không chiến thắng
1 + 1 không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Mexico. Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Ba.

Mexico Melate Retro được tổ chức bởi Pronosticos www.pronosticos.gob.mx

Tỷ lệ thắng trong Mexico Melate Retro

Trong Mexico Melate Retro Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 39

  • Jackpot trong Mexico Melate Retro là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3262623
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 543770
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 16993
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 438
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 33
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 44
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 15