Kết quả Mexico Melate Retro

5667 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Melate Retro Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020.

2020/1055

 • 2
 • 6
 • 24
 • 33
 • 35
 • 36
 • 37
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 *
5 6.3 triệu ₫
4 168030 ₫
3 23408 ₫
2 + 1 17614 ₫
1 + 1 10893 ₫

Kết quả Mexico Melate Retro Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

2020/1054

 • 6
 • 9
 • 22
 • 25
 • 32
 • 36
 • 19
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 *
5 3.5 triệu ₫
4 145085 ₫
3 23872 ₫
2 + 1 17846 ₫
1 + 1 11125 ₫

Kết quả Mexico Melate Retro Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020.

2020/1053

 • 2
 • 5
 • 9
 • 13
 • 19
 • 31
 • 35
Kết quả Giá trị giải
6 13345.8 triệu ₫
5 + 1 52.5 triệu ₫
5 552528 ₫
4 113565 ₫
3 23640 ₫
2 + 1 17614 ₫
1 + 1 10893 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Mexico. Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Bảy.

Melate Retro được tổ chức bởi Pronosticos. Trang web chinh thưc: www.pronosticos.gob.mx

Tỷ lệ thắng trong Melate Retro

Trong Melate Retro Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 39 và 1 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Melate Retro là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3262623
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 543770
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 16993
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 438
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 33
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 44
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 15