Kết quả New Mexico Pick 4

Kết quả mới nhất 13:00 Thứ Ba, 21 tháng 5, 2024.

ngày

 • 2
 • 8
 • 3
 • 3

Kết quả New Mexico Pick 4 21:30 Thứ Hai, 20 tháng 5, 2024.

tối

 • 7
 • 9
 • 1
 • 6

Kết quả New Mexico Pick 4 13:00 Thứ Hai, 20 tháng 5, 2024.

ngày

 • 3
 • 5
 • 0
 • 0

Kết quả New Mexico Pick 4 21:30 Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2024.

tối

 • 3
 • 6
 • 1
 • 3

13:00 Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2024.

ngày

 • 6
 • 9
 • 5
 • 4

21:30 Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2024.

tối

 • 7
 • 8
 • 6
 • 7

13:00 Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2024.

ngày

 • 2
 • 5
 • 1
 • 4

21:30 Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2024.

tối

 • 8
 • 3
 • 8
 • 0

13:00 Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2024.

ngày

 • 2
 • 3
 • 4
 • 9

21:30 Thứ Năm, 16 tháng 5, 2024.

tối

 • 0
 • 0
 • 1
 • 5

13:00 Thứ Năm, 16 tháng 5, 2024.

ngày

 • 2
 • 4
 • 8
 • 8

21:30 Thứ Tư, 15 tháng 5, 2024.

tối

 • 4
 • 6
 • 5
 • 2

13:00 Thứ Tư, 15 tháng 5, 2024.

ngày

 • 9
 • 9
 • 5
 • 1

21:30 Thứ Ba, 14 tháng 5, 2024.

tối

 • 4
 • 3
 • 7
 • 9

Thông tin v? New Mexico Pick 4

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong New Mexico Pick 4 Lựa chọn máy nghe nhạc 4 số giữa 0 - 9.

New Mexico Pick 4 được tổ chức bởi New Mexico Lottery.

Thông tin thêm về New Mexico Lottery