Kết quả Nebraska Pick 5

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020.

 • 7
 • 17
 • 20
 • 26
 • 37

Kết quả Nebraska Pick 5 Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020.

 • 15
 • 19
 • 23
 • 29
 • 35

Kết quả Nebraska Pick 5 Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

 • 3
 • 4
 • 18
 • 19
 • 38

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020.

 • 12
 • 22
 • 26
 • 29
 • 34

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020.

 • 8
 • 9
 • 12
 • 17
 • 27

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

 • 18
 • 20
 • 24
 • 30
 • 37

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020.

 • 2
 • 7
 • 12
 • 17
 • 31

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Nebraska Pick 5 Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 38.

Nebraska Pick 5 được tổ chức bởi Nebraska Lottery.