Kết quả Minnesota Gopher 5

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020.

 • 5
 • 9
 • 20
 • 27
 • 31

Kết quả Minnesota Gopher 5 Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020.

 • 4
 • 17
 • 28
 • 35
 • 38

Kết quả Minnesota Gopher 5 Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

 • 10
 • 20
 • 22
 • 41
 • 44

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu.

Trong Minnesota Gopher 5 Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 47.

Minnesota Gopher 5 được tổ chức bởi Minnesota Lottery. Trang web chinh thưc: www.mnlottery.com