Kết quả Lottery USA

Chơi Lottery USA Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

 • 22
 • 26
 • 43
 • 50
 • 51
 • 3

Kết quả Lottery USA Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

 • 1
 • 35
 • 36
 • 37
 • 46
 • 9

Kết quả Lottery USA Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020.

 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • 4

Multistate US lottery. Similar to Hoa Kỳ PowerballHoa Kỳ Mega Millions.

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Lottery USA được tổ chức bởi Multi-State Lottery Association. Trang web chinh thưc: www.musl.com

Tỷ lệ thắng trong Lottery USA

Trong Lottery USA Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 52 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Lottery USA là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số phụ.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ.