Kết quả Thụy Điển Bài lô tô

Chơi Thụy Điển Bài lô tô Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019.

Kết quả Giá trị giải

Kết quả Thụy Điển Bài lô tô Thứ Tư, 13 tháng 11, 2019.

13 16 17 26 27 28 30 2 8 24 29
Kết quả Giá trị giải
7 không chiến thắng
7 không chiến thắng
6 + 1 257.1 triệu ₫
6 + 1 118.9 triệu ₫
6 8 triệu ₫
6 7.9 triệu ₫
5 283840 ₫
5 293355 ₫
4 52451 ₫
4 52451 ₫

Kết quả Thụy Điển Bài lô tô Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019.

3 8 10 17 21 23 27 2 16 22 33
Kết quả Giá trị giải
7 3688.8 triệu ₫
7 2318 triệu ₫
6 + 1 32.9 triệu ₫
6 + 1 93.5 triệu ₫
6 3.3 triệu ₫
6 7.7 triệu ₫
5 148302 ₫
5 258311 ₫
4 35973 ₫
4 50130 ₫

Vé có thể được mua tại Thụy-sĩ. Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư.

Thụy Điển Bài lô tô được tổ chức bởi Swisslos www.swisslos.ch

Tỷ lệ thắng trong Thụy Điển Bài lô tô

Trong Thụy Điển Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 35

  • Jackpot trong Thụy Điển Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 6724520
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 240161
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 40027
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 847
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 59