Kết quả Thụy Điển Bài lô tô

Play Thụy Điển Bài lô tô trực tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019.

4 10 13 17 20 24 26 2 9 23 34
Kết quả Giá trị giải
7
7
6 + 1 79.4 triệu ₫
6 + 1 85.7 triệu ₫
6 7.7 triệu ₫
6 9.7 triệu ₫
5 252973 ₫
5 283840 ₫
4 50130 ₫
4 52451 ₫

Kết quả Thụy Điển Bài lô tô Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019.

4 6 13 15 16 30 35 18 26 28 32
Kết quả Giá trị giải
7
7
6 + 1 83.8 triệu ₫
6 + 1 58 triệu ₫
6 8.1 triệu ₫
6 9.2 triệu ₫
5 298461 ₫
5 310298 ₫
4 55004 ₫
4 57325 ₫

Kết quả Thụy Điển Bài lô tô Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019.

2 13 16 19 21 28 30 1 6 27 31
Kết quả Giá trị giải
7 14188.4 triệu ₫
7 4505 triệu ₫
6 + 1 102 triệu ₫
6 + 1 53.3 triệu ₫
6 8 triệu ₫
6 5.5 triệu ₫
5 280127 ₫
5 224658 ₫
4 50827 ₫
4 45953 ₫

Vé có thể được mua tại Switzerland. Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư.

Trong Thụy Điển Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 35 và 4 số tiền thưởng.

Thụy Điển Bài lô tô được tổ chức bởi Svenska Spel www.svenskaspel.se

Tỷ lệ thắng trong Thụy Điển Bài lô tô

Trong Thụy Điển Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 35

  • Jackpot trong Thụy Điển Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 6724520
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 240161
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 40027
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 847
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 59