Kết quả Thụy-điển Lotto

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 19 tháng 6, 2024.

Lotto 1

 • 15
 • 16
 • 18
 • 20
 • 21
 • 23
 • 26
 • 7
 • 11
 • 14
 • 29

Lotto 2

 • 8
 • 10
 • 15
 • 17
 • 19
 • 20
 • 27
 • 1
 • 13
 • 23
 • 32

Joker

 • 3
 • 1
 • 2
 • 5
 • 9
 • 4
 • 1

Kết quả Thụy-điển Lotto Thứ Tư, 12 tháng 6, 2024.

Lotto 1

 • 1
 • 9
 • 16
 • 19
 • 23
 • 24
 • 33
 • 11
 • 17
 • 27
 • 30

Lotto 2

 • 1
 • 5
 • 8
 • 17
 • 22
 • 33
 • 34
 • 10
 • 15
 • 28
 • 30

Joker

 • 1
 • 8
 • 0
 • 5
 • 6
 • 6
 • 4

Kết quả Thụy-điển Lotto Thứ Tư, 5 tháng 6, 2024.

Lotto 1

 • 10
 • 11
 • 14
 • 24
 • 28
 • 31
 • 32
 • 13
 • 16
 • 27
 • 34

Lotto 2

 • 1
 • 5
 • 6
 • 18
 • 23
 • 25
 • 27
 • 12
 • 16
 • 26
 • 29

Joker

 • 6
 • 1
 • 7
 • 9
 • 6
 • 7
 • 1

Thông tin v? Thụy-điển Lotto

Vé có thể được mua tại Thụy-điển. Hòa đang trên Thứ Tư.

Thụy-điển Lotto được tổ chức bởi Svenska Spel.

Tỷ lệ thắng trong Thụy-điển Lotto

Trong Thụy-điển Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 35 và 4 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Thụy-điển Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 6724520.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 240161.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 40027.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 847.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 59.

Thông tin thêm về Svenska Spel