Kết quả Thụy-điển Keno

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 26 tháng 6, 2023.

162/2023 (11116)

 • 01
 • 05
 • 09
 • 15
 • 20
 • 21
 • 22
 • 32
 • 34
 • 35
 • 39
 • 40
 • 44
 • 57
 • 59
 • 60
 • 64
 • 66
 • 68
 • 69
 • 34

Kết quả Thụy-điển Keno Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2023.

161/2023 (11115)

 • 01
 • 03
 • 07
 • 09
 • 10
 • 12
 • 16
 • 20
 • 27
 • 30
 • 31
 • 34
 • 39
 • 40
 • 43
 • 58
 • 64
 • 65
 • 66
 • 69
 • 01

Kết quả Thụy-điển Keno Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2023.

160/2023 (11114)

 • 02
 • 03
 • 07
 • 08
 • 09
 • 14
 • 15
 • 20
 • 22
 • 24
 • 27
 • 28
 • 36
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 60
 • 62
 • 69
 • 24

Kết quả Thụy-điển Keno Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2023.

159/2023 (11113)

 • 04
 • 05
 • 07
 • 13
 • 20
 • 22
 • 23
 • 39
 • 40
 • 41
 • 47
 • 48
 • 50
 • 52
 • 54
 • 58
 • 59
 • 63
 • 64
 • 68
 • 48

Thứ Năm, 22 tháng 6, 2023.

#158/2023 (11112)

 • 03
 • 09
 • 16
 • 20
 • 23
 • 25
 • 34
 • 40
 • 41
 • 42
 • 44
 • 48
 • 54
 • 55
 • 59
 • 60
 • 64
 • 66
 • 67
 • 70
 • 16

Thứ Tư, 21 tháng 6, 2023.

#157/2023 (11111)

 • 03
 • 13
 • 15
 • 17
 • 20
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 39
 • 41
 • 46
 • 52
 • 53
 • 54
 • 56
 • 60
 • 63
 • 64
 • 66
 • 66

Thứ Ba, 20 tháng 6, 2023.

#156/2023 (11110)

 • 11
 • 16
 • 19
 • 27
 • 29
 • 31
 • 33
 • 38
 • 43
 • 48
 • 49
 • 54
 • 59
 • 60
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 69
 • 67

Thông tin v? Thụy-điển Keno

Vé có thể được mua tại Thụy-điển. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Thụy-điển Keno Lựa chọn máy nghe nhạc 20 số giữa 1 - 69 và 1 số tiền thưởng.

Thụy-điển Keno được tổ chức bởi Svenska Spel.

Thông tin thêm về Svenska Spel