Kết quả Nhật Bản Loto 7

209.8 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Nhật Bản Loto 7 trực tuyến

Hoa Kỳ Powerball

6547.6 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, ngày 15 tháng 2 năm 2019

7 9 10 17 28 33 36 18 23

Nhật Bản Loto 7 số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 08 tháng 2 năm 2019

4 7 14 17 21 34 37 10 30

Nhật Bản Loto 7 số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 01 tháng 2 năm 2019

8 16 26 27 28 32 34 4 25

Nhật Bản Loto 7 số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 25 tháng 1 năm 2019

4 11 12 25 27 30 33 5 19

Nhật Bản Loto 7 số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 18 tháng 1 năm 2019

4 7 21 31 33 34 35 6 12

Hòa đang trên Thứ Sáu

Vé có thể được mua tại Nhật Bản và Trực tuyến.

Trong Nhật Bản Loto 7 Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 37và 2 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Nhật Bản Loto 7

Nhật Bản Loto 7 có 7 mức thưởng.

  • Jackpot trong Nhật Bản Loto 7 là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 10295472.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 735391.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 52528.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1127.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 72.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 42.
  • giải thưởng nhỏ nhất Nhật Bản Loto 7 là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 42.

Nhật Bản Loto 7 được tổ chức bởi Takarakuji - Trang web chinh thưc