Kết quả Nhật Bản Loto 7

216.7 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Nhật Bản Loto 7 trực tuyến

Ý SuperEnalotto

4565.3 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, ngày 14 tháng 6 năm 2019

15 24 27 28 29 34 35 9 25
Kết quả Giá trị giải
7 không chiến thắng
6 + 1 1.4 tỷ ₫
6 200.6 triệu ₫
5 2.1 triệu ₫
4 300062.39 ₫
3 + 2 192830.79 ₫
3 + 1 192830.79 ₫

Nhật Bản Loto 7 số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 07 tháng 6 năm 2019

5 6 18 22 26 33 34 36 37
Kết quả Giá trị giải
7 71.6 tỷ ₫
6 + 1 1.7 tỷ ₫
6 136.4 triệu ₫
5 1.6 triệu ₫
4 279593.01 ₫
3 + 2 236560.81 ₫
3 + 1 236560.81 ₫

Nhật Bản Loto 7 số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 31 tháng 5 năm 2019

2 6 14 23 28 31 35 19 27
Kết quả Giá trị giải
7 74.9 tỷ ₫
6 + 1 409.9 triệu ₫
6 76.2 triệu ₫
5 1.4 triệu ₫
4 257728 ₫
3 + 2 193296 ₫
3 + 1 193296 ₫

Nhật Bản Loto 7 số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2019

4 5 10 12 27 34 36 3 14
Kết quả Giá trị giải
7 80.1 tỷ ₫
6 + 1 2.1 tỷ ₫
6 145.6 triệu ₫
5 1.7 triệu ₫
4 276569.13 ₫
3 + 2 212834.95 ₫
3 + 1 212834.95 ₫

Nhật Bản Loto 7 số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2019

7 8 14 15 16 20 29 18 19
Kết quả Giá trị giải
7 không chiến thắng
6 + 1 3 tỷ ₫
6 221.7 triệu ₫
5 2.1 triệu ₫
4 317042.66 ₫
3 + 2 253773.69 ₫
3 + 1 253773.69 ₫

Hòa đang trên Thứ Sáu.

Vé có thể được mua tại Nhật Bản và Trực tuyến.

Trong Loto 7 Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 37 và 2 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Loto 7

Loto 7 có 7 mức thưởng.

  • Jackpot trong Loto 7 là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 10295472.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 735391.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 52528.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1127.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 72.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 42.
  • giải thưởng nhỏ nhất Loto 7 là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 42.

Nhật Bản Loto 7 được tổ chức bởi Takarakuji - Trang web chinh thưc