Kết quả Nhật Bản Mini Loto

5371965062.5 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 28 tháng 7, 2020.

2020/1087

 • 1
 • 3
 • 4
 • 9
 • 16
 • 28
Kết quả Giá trị giải
5 8578544728 triệu ₫
4 + 1 69996704.8 triệu ₫
4 4566170.3 triệu ₫
3 483476.9 triệu ₫

Kết quả Nhật Bản Mini Loto Thứ Ba, 21 tháng 7, 2020.

2020/1086

 • 2
 • 18
 • 19
 • 28
 • 30
 • 16
Kết quả Giá trị giải
5 6248992078.6 triệu ₫
4 + 1 103034289.9 triệu ₫
4 5533124 triệu ₫
3 483476.9 triệu ₫

Kết quả Nhật Bản Mini Loto Thứ Ba, 14 tháng 7, 2020.

2020/1085

 • 9
 • 10
 • 16
 • 17
 • 28
 • 13
Kết quả Giá trị giải
5 6743803780.5 triệu ₫
4 + 1 91269686.4 triệu ₫
4 5801722.3 triệu ₫
3 537196.5 triệu ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Nhật-bản. Hòa đang trên Thứ Ba.

Nhật Bản Mini Loto được tổ chức bởi Takarakuji. Trang web chinh thưc: www.takarakuji-loto.jp

Tỷ lệ thắng trong Nhật Bản Mini Loto

Trong Nhật Bản Mini Loto Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 31 và 1 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Nhật Bản Mini Loto là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 169911
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 33982
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1359
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 52