Kết quả Lô tô 7 số Nhật Bản

130102.2 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lô tô 7 số Nhật Bản Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019.

5 7 10 12 14 24 35 11 33
Kết quả Giá trị giải
7 217045.9 triệu ₫
6 + 1 1586 triệu ₫
6 134.3 triệu ₫
5 1.7 triệu ₫
4 282215 ₫
3 + 2 195416 ₫
3 + 1 195416 ₫

Kết quả Lô tô 7 số Nhật Bản Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019.

9 10 13 21 25 31 33 24 37
Kết quả Giá trị giải
7 không chiến thắng
6 + 1 3726 triệu ₫
6 172.9 triệu ₫
5 2.1 triệu ₫
4 301014 ₫
3 + 2 236495 ₫
3 + 1 236495 ₫

Kết quả Lô tô 7 số Nhật Bản Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019.

9 10 17 18 22 25 35 13 14
Kết quả Giá trị giải
7 không chiến thắng
6 + 1 2271.7 triệu ₫
6 146.8 triệu ₫
5 2 triệu ₫
4 302175 ₫
3 + 2 215839 ₫
3 + 1 215839 ₫

Vé có thể được mua tại Nhật-bản. Hòa đang trên Thứ Sáu.

Lô tô 7 số Nhật Bản được tổ chức bởi Takarakuji www.takarakuji-loto.jp

Tỷ lệ thắng trong Lô tô 7 số Nhật Bản

Trong Lô tô 7 số Nhật Bản Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 37

  • Jackpot trong Lô tô 7 số Nhật Bản là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 10295472
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 735391
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 52528
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1127
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 72
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 42
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 42