Kết quả Lô tô 6 số Nhật Bản

43360.1 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lô tô 6 số Nhật Bản Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019.

2 14 20 23 37 43 30
Kết quả Giá trị giải
6 51488.2 triệu ₫
5 + 1 5770 triệu ₫
5 83.4 triệu ₫
4 1.8 triệu ₫
3 216406 ₫

Kết quả Lô tô 6 số Nhật Bản Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019.

1 2 14 16 22 28 4
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 1947.2 triệu ₫
5 56 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 217335 ₫

Kết quả Lô tô 6 số Nhật Bản Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019.

5 10 11 12 21 37 41
Kết quả Giá trị giải
6 102083.9 triệu ₫
5 + 1 2146.1 triệu ₫
5 39.2 triệu ₫
4 966628 ₫
3 214780 ₫

Vé có thể được mua tại Nhật-bản. Hòa đang trên Thứ Hai và Thứ Năm.

Lô tô 6 số Nhật Bản được tổ chức bởi Takarakuji www.takarakuji-loto.jp

Tỷ lệ thắng trong Lô tô 6 số Nhật Bản

Trong Lô tô 6 số Nhật Bản Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 43

  • Jackpot trong Lô tô 6 số Nhật Bản là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 6096454
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1016076
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 28224
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 610
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 39