Kết quả Lô tô 6 số Nhật Bản

42081.3 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lô tô 6 số Nhật Bản Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020.

2 17 19 24 28 29 7
Kết quả Giá trị giải
6 31968.7 triệu ₫
5 + 1 1147.7 triệu ₫
5 49.3 triệu ₫
4 1 triệu ₫
3 209826 ₫

Kết quả Lô tô 6 số Nhật Bản Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020.

4 16 19 22 26 29 6
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 2280 triệu ₫
5 65.1 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 207270 ₫

Kết quả Lô tô 6 số Nhật Bản Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020.

1 3 11 17 20 37 29
Kết quả Giá trị giải
6 48763.1 triệu ₫
5 + 1 2664.6 triệu ₫
5 43.8 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 211452 ₫

Vé có thể được mua tại Nhật-bản. Hòa đang trên Thứ Hai và Thứ Năm.

Lô tô 6 số Nhật Bản được tổ chức bởi Takarakuji www.takarakuji-loto.jp

Tỷ lệ thắng trong Lô tô 6 số Nhật Bản

Trong Lô tô 6 số Nhật Bản Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 43

  • Jackpot trong Lô tô 6 số Nhật Bản là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 6096454
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1016076
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 28224
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 610
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 39