Kết quả Nhật Bản Loto 6

Hoa Kỳ Powerball

14499.7 tỷ ₫ Chơi

Nhật Bản Loto 6 số chiến thắng Thứ Hai, ngày 18 tháng 3 năm 2019

2 5 23 36 37 41 43

Nhật Bản Loto 6 số chiến thắng Thứ Năm, ngày 14 tháng 3 năm 2019

8 16 19 28 36 39 1

Nhật Bản Loto 6 số chiến thắng Thứ Hai, ngày 11 tháng 3 năm 2019

3 4 12 18 28 38 32

Nhật Bản Loto 6 số chiến thắng Thứ Năm, ngày 07 tháng 3 năm 2019

4 9 10 16 17 42 23

Hòa đang trên Thứ Năm và Thứ Hai

Vé có thể được mua tại Nhật Bản và Trực tuyến.

Trong Nhật Bản Loto 6 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 43và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Nhật Bản Loto 6

Nhật Bản Loto 6 có 5 mức thưởng.

  • Jackpot trong Nhật Bản Loto 6 là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 6096454.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 1016076.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 28224.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 610.
  • giải thưởng nhỏ nhất Nhật Bản Loto 6 là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 39.

Nhật Bản Loto 6 được tổ chức bởi Takarakuji - Trang web chinh thưc