Kết quả Nam Phi Powerball

Hoa Kỳ Mega Millions

8536.7 tỷ ₫ Chơi

Nam Phi Powerball số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2019

9 19 29 31 46 17
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 51.1 triệu ₫
4 1.6 triệu ₫
3 + 1 732245.26 ₫
3 33727.94 ₫
2 + 1 33960.55 ₫
1 + 1 24191.08 ₫
0 + 1 16049.85 ₫

Nam Phi Powerball số chiến thắng Thứ Ba, ngày 14 tháng 5 năm 2019

15 18 34 44 46 16
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 37.8 triệu ₫
4 2 triệu ₫
3 + 1 965084.37 ₫
3 40008.32 ₫
2 + 1 40240.92 ₫
1 + 1 24423.68 ₫
0 + 1 16282.46 ₫

Nam Phi Powerball số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2019

14 22 23 39 43 15
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 506.4 triệu ₫
4 + 1 16.7 triệu ₫
4 1.7 triệu ₫
3 + 1 802957.64 ₫
3 35821.4 ₫
2 + 1 37449.65 ₫
1 + 1 24656.29 ₫
0 + 1 16282.46 ₫

Nam Phi Powerball số chiến thắng Thứ Ba, ngày 07 tháng 5 năm 2019

15 22 30 45 48 13
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 225.6 triệu ₫
4 + 1 11.8 triệu ₫
4 1.4 triệu ₫
3 + 1 638737.45 ₫
3 34890.98 ₫
2 + 1 29773.63 ₫
1 + 1 24191.08 ₫
0 + 1 16049.85 ₫

Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu.

Vé có thể được mua tại Nam Phi và Trực tuyến.

Trong Nam Phi Powerball Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 50.

Tỷ lệ thắng trong Nam Phi Powerball

Nam Phi Powerball có 9 mức thưởng.

  • Jackpot trong Nam Phi Powerball là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 42375200.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2230274.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 188334.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 9912.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 4280.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 225.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 299.
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 57.
  • giải thưởng nhỏ nhất Nam Phi Powerball là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 35.

Nam Phi Powerball được tổ chức bởi Ithuba - Trang web chinh thưc