Kết quả Nam Phi Powerball

151.8 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Nam Phi Powerball trực tuyến

Hoa Kỳ Powerball

2600.5 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Ba, ngày 15 tháng 1 năm 2019

9 13 24 27 29 20

Nam Phi Powerball số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 11 tháng 1 năm 2019

8 21 25 29 42 15

Nam Phi Powerball số chiến thắng Thứ Ba, ngày 08 tháng 1 năm 2019

2 15 35 44 46 13

Nam Phi Powerball số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 04 tháng 1 năm 2019

7 9 24 26 29 1

Nam Phi Powerball số chiến thắng Thứ Ba, ngày 01 tháng 1 năm 2019

42 44 46 47 48 11

Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu

Vé có thể được mua tại Nam Phi và Trực tuyến.

Trong Nam Phi Powerball Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 50.

Tỷ lệ thắng trong Nam Phi Powerball

Nam Phi Powerball có 9 mức thưởng.

  • Jackpot trong Nam Phi Powerball là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 42375200.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2230274.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 188334.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 9912.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 4280.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 225.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 299.
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 57.
  • giải thưởng nhỏ nhất Nam Phi Powerball là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 35.

Nam Phi Powerball được tổ chức bởi Ithuba - Trang web chinh thưc