Kết quả Nam Phi Powerball

73.5 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Nam Phi Powerball trực tuyến

Hoa Kỳ Powerball

14499.7 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Ba, ngày 19 tháng 3 năm 2019

3 16 32 33 36 7

Nam Phi Powerball số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2019

19 36 40 45 49 5

Nam Phi Powerball số chiến thắng Thứ Ba, ngày 12 tháng 3 năm 2019

8 27 40 46 48 18

Nam Phi Powerball số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 08 tháng 3 năm 2019

4 5 7 11 22 3

Nam Phi Powerball số chiến thắng Thứ Ba, ngày 05 tháng 3 năm 2019

1 18 24 48 49 20

Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu

Vé có thể được mua tại Nam Phi và Trực tuyến.

Trong Nam Phi Powerball Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 50.

Tỷ lệ thắng trong Nam Phi Powerball

Nam Phi Powerball có 9 mức thưởng.

  • Jackpot trong Nam Phi Powerball là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 42375200.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2230274.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 188334.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 9912.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 4280.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 225.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 299.
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 57.
  • giải thưởng nhỏ nhất Nam Phi Powerball là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 35.

Nam Phi Powerball được tổ chức bởi Ithuba - Trang web chinh thưc