Kết quả Nam Phi Powerball

Ý SuperEnalotto

5058.9 tỷ ₫ Chơi

Nam Phi Powerball số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2019

3 12 13 20 41 16
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 77.5 triệu ₫
4 2 triệu ₫
3 + 1 972295.17 ₫
3 38147.47 ₫
2 + 1 40008.32 ₫
1 + 1 25121.5 ₫
0 + 1 16747.67 ₫

Nam Phi Powerball số chiến thắng Thứ Ba, ngày 16 tháng 7 năm 2019

3 5 20 23 40 14
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 568.3 triệu ₫
4 + 1 18.7 triệu ₫
4 1.8 triệu ₫
3 + 1 820868.34 ₫
3 32797.52 ₫
2 + 1 34658.37 ₫
1 + 1 25121.5 ₫
0 + 1 16747.67 ₫

Nam Phi Powerball số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 12 tháng 7 năm 2019

29 35 46 47 48 17
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 580.6 triệu ₫
4 + 1 24.2 triệu ₫
4 2 triệu ₫
3 + 1 969271.29 ₫
3 40473.53 ₫
2 + 1 42566.99 ₫
1 + 1 24888.9 ₫
0 + 1 16747.67 ₫

Nam Phi Powerball số chiến thắng Thứ Ba, ngày 09 tháng 7 năm 2019

9 12 28 44 49 13
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 151.3 triệu ₫
4 + 1 14.2 triệu ₫
4 1.8 triệu ₫
3 + 1 679443.59 ₫
3 35356.19 ₫
2 + 1 29075.81 ₫
1 + 1 24656.29 ₫
0 + 1 16282.46 ₫

Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu.

Vé có thể được mua tại Nam Phi và Trực tuyến.

Trong Nam Phi Powerball Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 50.

Tỷ lệ thắng trong Nam Phi Powerball

Nam Phi Powerball có 9 mức thưởng.

  • Jackpot trong Nam Phi Powerball là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 42375200.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2230274.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 188334.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 9912.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 4280.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 225.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 299.
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 57.
  • giải thưởng nhỏ nhất Nam Phi Powerball là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 35.

Nam Phi Powerball được tổ chức bởi Ithuba - Trang web chinh thưc