Kết quả Nam Phi Bài lô tô

68315 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Nam Phi Bài lô tô Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020.

23 25 34 44 48 51 41
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 147.7 triệu ₫
5 7.1 triệu ₫
4 + 1 3.6 triệu ₫
4 306257 ₫
3 + 1 203552 ₫
3 75983 ₫
2 + 1 30440 ₫

Kết quả Nam Phi Bài lô tô Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020.

7 31 32 34 46 48 41
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 158.9 triệu ₫
5 7.1 triệu ₫
4 + 1 5.5 triệu ₫
4 312763 ₫
3 + 1 212382 ₫
3 77378 ₫
2 + 1 30905 ₫

Kết quả Nam Phi Bài lô tô Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020.

11 13 17 22 39 52 2
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 9 triệu ₫
4 + 1 3.4 triệu ₫
4 225626 ₫
3 + 1 133145 ₫
3 77378 ₫
2 + 1 30905 ₫

Vé có thể được mua tại Nam-phi. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Nam Phi Bài lô tô được tổ chức bởi Ithuba www.nationallottery.co.za

Tỷ lệ thắng trong Nam Phi Bài lô tô

Trong Nam Phi Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 52

  • Jackpot trong Nam Phi Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 20358520
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 3393087
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 75402
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 30161
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1371
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1028
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 72
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 96