Kết quả Nam Phi Bài lô tô

31411.5 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Nam Phi Bài lô tô Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

2020/2067

 • 10
 • 29
 • 36
 • 42
 • 43
 • 51
 • 19
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 *
5 16.6 triệu ₫
4 + 1 2.9 triệu ₫
4 316598 ₫
3 + 1 171510 ₫
3 70922 ₫
2 + 1 28508 ₫

Kết quả Nam Phi Bài lô tô Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020.

2020/2066

 • 2
 • 4
 • 7
 • 28
 • 41
 • 48
 • 37
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 *
5 13.8 triệu ₫
4 + 1 2.6 triệu ₫
4 211606 ₫
3 + 1 137208 ₫
3 69995 ₫
2 + 1 28044 ₫

Kết quả Nam Phi Bài lô tô Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020.

2020/2065

 • 1
 • 35
 • 45
 • 49
 • 51
 • 52
 • 16
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 54.2 triệu ₫
5 7.9 triệu ₫
4 + 1 3.2 triệu ₫
4 233161 ₫
3 + 1 179622 ₫
3 70226 ₫
2 + 1 28044 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Nam-phi. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Nam Phi Bài lô tô được tổ chức bởi Ithuba. Trang web chinh thưc: www.nationallottery.co.za

Tỷ lệ thắng trong Nam Phi Bài lô tô

Trong Nam Phi Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 52 và 1 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Nam Phi Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 20358520
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 3393087
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 75402
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 30161
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1371
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1028
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 72
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 96