Kết quả Nam Phi Bài lô tô

4.6 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Nam Phi Bài lô tô Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 20 tháng 1, 2021.

2021/2093

 • 19
 • 20
 • 24
 • 32
 • 46
 • 48
 • 38
Kết quả Giá trị giải
6 59.4 tỷ VNĐ
5 + 1 137.7 triệu VNĐ
5 6.3 triệu VNĐ
4 + 1 2.8 triệu VNĐ
4 261727 VNĐ
3 + 1 162714 VNĐ
3 77549 VNĐ
2 + 1 30927 VNĐ

Kết quả Nam Phi Bài lô tô Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2021.

2021/2092

 • 21
 • 25
 • 40
 • 42
 • 44
 • 49
 • 22
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 158.5 triệu VNĐ
5 6.3 triệu VNĐ
4 + 1 3.5 triệu VNĐ
4 264728 VNĐ
3 + 1 187410 VNĐ
3 75702 VNĐ
2 + 1 30235 VNĐ

Kết quả Nam Phi Bài lô tô Thứ Tư, 13 tháng 1, 2021.

2021/2091

 • 1
 • 3
 • 15
 • 25
 • 36
 • 48
 • 2
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 117.5 triệu VNĐ
5 3.9 triệu VNĐ
4 + 1 2.4 triệu VNĐ
4 232646 VNĐ
3 + 1 124863 VNĐ
3 75472 VNĐ
2 + 1 30235 VNĐ

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Nam-phi. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Nam Phi Bài lô tô được tổ chức bởi Ithuba. Trang web chinh thưc: www.nationallottery.co.za

Tỷ lệ thắng trong Nam Phi Bài lô tô

Trong Nam Phi Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 52 và 1 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Nam Phi Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 20358520
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 3393087
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 75402
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 30161
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1371
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1028
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 72
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 96