Kết quả Nam Phi Bài lô tô

3223179037.5 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Nam Phi Bài lô tô Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020.

2020/2044

 • 5
 • 9
 • 23
 • 38
 • 41
 • 46
 • 14
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 28669210.6 triệu ₫
5 2374247.4 triệu ₫
4 + 1 1103079.3 triệu ₫
4 100240.9 triệu ₫
3 + 1 55761 triệu ₫
3 26859.8 triệu ₫
2 + 1 10743.9 triệu ₫

Kết quả Nam Phi Bài lô tô Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020.

2020/2043

 • 6
 • 16
 • 23
 • 26
 • 33
 • 48
 • 7
Kết quả Giá trị giải
6 20387427281.5 triệu ₫
5 + 1 *
5 3106231.4 triệu ₫
4 + 1 963730.5 triệu ₫
4 72521.5 triệu ₫
3 + 1 47810.5 triệu ₫
3 26859.8 triệu ₫
2 + 1 10743.9 triệu ₫

Kết quả Nam Phi Bài lô tô Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2020.

2020/2042

 • 5
 • 9
 • 20
 • 24
 • 27
 • 48
 • 8
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 58106397.3 triệu ₫
5 1656660.3 triệu ₫
4 + 1 836522.4 triệu ₫
4 68546.3 triệu ₫
3 + 1 40988.1 triệu ₫
3 26859.8 triệu ₫
2 + 1 10743.9 triệu ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Nam-phi. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Nam Phi Bài lô tô được tổ chức bởi Ithuba. Trang web chinh thưc: www.nationallottery.co.za

Tỷ lệ thắng trong Nam Phi Bài lô tô

Trong Nam Phi Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 52 và 1 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Nam Phi Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 20358520
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 3393087
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 75402
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 30161
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1371
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1028
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 72
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 96