Kết quả Nam Phi Powerball

13.9 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Nam Phi Powerball Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 19 tháng 1, 2021.

2021/1164

 • 13
 • 16
 • 28
 • 42
 • 45
 • 11
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 71.4 triệu VNĐ
4 1.7 triệu VNĐ
3 + 1 780796 VNĐ
3 35543 VNĐ
2 + 1 32312 VNĐ
1 + 1 23080 VNĐ
0 + 1 15464 VNĐ

Kết quả Nam Phi Powerball Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2021.

2021/1163

 • 24
 • 31
 • 40
 • 45
 • 48
 • 20
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 91.6 tỷ VNĐ
5 613.4 triệu VNĐ
4 + 1 24 triệu VNĐ
4 1.8 triệu VNĐ
3 + 1 809185 VNĐ
3 39005 VNĐ
2 + 1 35543 VNĐ
1 + 1 22849 VNĐ
0 + 1 15233 VNĐ

Kết quả Nam Phi Powerball Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021.

2021/1162

 • 11
 • 13
 • 28
 • 36
 • 37
 • 15
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 182.1 triệu VNĐ
4 + 1 20.1 triệu VNĐ
4 1.7 triệu VNĐ
3 + 1 709710 VNĐ
3 33466 VNĐ
2 + 1 33928 VNĐ
1 + 1 22849 VNĐ
0 + 1 15233 VNĐ

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Nam-phi. Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu.

Nam Phi Powerball được tổ chức bởi Ithuba. Trang web chinh thưc: www.nationallottery.co.za

Tỷ lệ thắng trong Nam Phi Powerball

Trong Nam Phi Powerball Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 50 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Nam Phi Powerball là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2230274
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 42375200
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 9912
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 188334
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 225
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 4280
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 299
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 57
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 35