Kết quả Nam Phi Powerball

74964 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Nam Phi Powerball Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020.

2020/1141

 • 19
 • 25
 • 41
 • 45
 • 46
 • 12
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 596.8 triệu ₫
4 + 1 17 triệu ₫
4 1.8 triệu ₫
3 + 1 766215 ₫
3 34997 ₫
2 + 1 32679 ₫
1 + 1 21554 ₫
0 + 1 14369 ₫

Kết quả Nam Phi Powerball Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020.

2020/1140

 • 3
 • 6
 • 36
 • 41
 • 43
 • 17
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 663.8 triệu ₫
4 + 1 18.9 triệu ₫
4 1.9 triệu ₫
3 + 1 823925 ₫
3 36155 ₫
2 + 1 35692 ₫
1 + 1 21554 ₫
0 + 1 14369 ₫

Kết quả Nam Phi Powerball Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020.

2020/1139

 • 15
 • 20
 • 29
 • 32
 • 45
 • 4
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 181.6 triệu ₫
4 + 1 18.9 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 + 1 781280 ₫
3 31288 ₫
2 + 1 33142 ₫
1 + 1 21091 ₫
0 + 1 14138 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Nam-phi. Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu.

Nam Phi Powerball được tổ chức bởi Ithuba. Trang web chinh thưc: www.nationallottery.co.za

Tỷ lệ thắng trong Nam Phi Powerball

Trong Nam Phi Powerball Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 50 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Nam Phi Powerball là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 42375200
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2230274
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 188334
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 9912
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 4280
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 225
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 299
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 57
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 35