Kết quả Nam Phi Powerball

đến

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Nam Phi Powerball Trực Tuyến

Kết quả Nam Phi Powerball Thứ Ba, 16 tháng 8, 2022.

2022/1328

 • 21
 • 33
 • 40
 • 42
 • 48
 • 2
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 516.1 triệu VNĐ
4 + 1 18 triệu VNĐ
4 1.8 triệu VNĐ
3 + 1 919388 VNĐ
3 35811 VNĐ
2 + 1 36981 VNĐ
1 + 1 21534 VNĐ
0 + 1 14278 VNĐ

Kết quả Nam Phi Powerball Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2022.

2022/1327

 • 24
 • 30
 • 38
 • 39
 • 44
 • 16
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 47.8 triệu VNĐ
4 1.8 triệu VNĐ
3 + 1 759525 VNĐ
3 33939 VNĐ
2 + 1 34407 VNĐ
1 + 1 21768 VNĐ
0 + 1 14512 VNĐ

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2022.

2022/1326

 • 6
 • 26
 • 39
 • 42
 • 43
 • 1
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 452.9 triệu VNĐ
4 + 1 28.4 triệu VNĐ
4 2 triệu VNĐ
3 + 1 899961 VNĐ
3 35577 VNĐ
2 + 1 38386 VNĐ
1 + 1 21065 VNĐ
0 + 1 14044 VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? Nam Phi Powerball

Vé có thể được mua tại Nam-phi. Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu.

Nam Phi Powerball được tổ chức bởi Ithuba.

Tỷ lệ thắng trong Nam Phi Powerball

Trong Nam Phi Powerball Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 50 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Nam Phi Powerball là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2230274.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 42375200.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 9912.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 188334.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 225.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 4280.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 299.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 57.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 35.

Thông tin thêm về Ithuba