Kết quả Nam Phi Powerball

Chơi Nam Phi Powerball Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020.

2020/1098

 • 4
 • 27
 • 30
 • 34
 • 45
 • 20
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 16275095.5 triệu ₫
4 624965.9 triệu ₫
3 + 1 287042.6 triệu ₫
3 12016.5 triệu ₫
2 + 1 11800 triệu ₫
1 + 1 8119.3 triệu ₫
0 + 1 5412.8 triệu ₫

Kết quả Nam Phi Powerball Thứ Ba, 26 tháng 5, 2020.

2020/1097

 • 15
 • 25
 • 34
 • 39
 • 42
 • 4
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 19509697.4 triệu ₫
4 595195.3 triệu ₫
3 + 1 284606.9 triệu ₫
3 12178.9 triệu ₫
2 + 1 12287.1 triệu ₫
1 + 1 8119.3 triệu ₫
0 + 1 5412.8 triệu ₫

Kết quả Nam Phi Powerball Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2020.

2020/1096

 • 9
 • 10
 • 24
 • 41
 • 45
 • 15
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 20713674.2 triệu ₫
4 606399.9 triệu ₫
3 + 1 283145.4 triệu ₫
3 12233 triệu ₫
2 + 1 12178.9 triệu ₫
1 + 1 8119.3 triệu ₫
0 + 1 5412.8 triệu ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Nam-phi. Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu.

Nam Phi Powerball được tổ chức bởi Ithuba. Trang web chinh thưc: www.nationallottery.co.za

Tỷ lệ thắng trong Nam Phi Powerball

Trong Nam Phi Powerball Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 50 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Nam Phi Powerball là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 42375200
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2230274
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 188334
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 9912
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 4280
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 225
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 299
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 57
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 35