Kết quả Nam Phi Powerball

24.1 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Nam Phi Powerball Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 26 tháng 11, 2021.

2021/1253

 • 5
 • 7
 • 11
 • 19
 • 38
 • 14
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 235 triệu VNĐ
4 + 1 14.7 triệu VNĐ
4 917322 VNĐ
3 + 1 532319 VNĐ
3 22132 VNĐ
2 + 1 27204 VNĐ
1 + 1 21210 VNĐ
0 + 1 14063 VNĐ

Kết quả Nam Phi Powerball Thứ Ba, 23 tháng 11, 2021.

2021/1252

 • 3
 • 18
 • 21
 • 24
 • 28
 • 1
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 195.5 triệu VNĐ
4 + 1 17.5 triệu VNĐ
4 1.2 triệu VNĐ
3 + 1 712141 VNĐ
3 28587 VNĐ
2 + 1 33659 VNĐ
1 + 1 21901 VNĐ
0 + 1 14524 VNĐ

Kết quả Nam Phi Powerball Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2021.

2021/1251

 • 4
 • 16
 • 39
 • 40
 • 50
 • 9
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 454.3 triệu VNĐ
4 + 1 23.7 triệu VNĐ
4 1.9 triệu VNĐ
3 + 1 763782 VNĐ
3 37117 VNĐ
2 + 1 34351 VNĐ
1 + 1 21901 VNĐ
0 + 1 14755 VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? Nam Phi Powerball

Vé có thể được mua tại Nam-phi. Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu.

Nam Phi Powerball được tổ chức bởi Ithuba.

Tỷ lệ thắng trong Nam Phi Powerball

Trong Nam Phi Powerball Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 50 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Nam Phi Powerball là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2230274.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 42375200.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 9912.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 188334.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 225.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 4280.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 299.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 57.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 35.

Thông tin thêm về Ithuba