Kết quả Nam Phi Powerball

17.5 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Nam Phi Powerball Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2024.

2024/1501

 • 22
 • 26
 • 42
 • 43
 • 45
 • 20
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 17023.1 tỷ VNĐ
4 854.9 tỷ VNĐ
3 + 1 343.3 tỷ VNĐ
3 15.3 tỷ VNĐ
2 + 1 14.9 tỷ VNĐ
1 + 1 9.4 tỷ VNĐ
0 + 1 6.3 tỷ VNĐ

Kết quả Nam Phi Powerball Thứ Ba, 9 tháng 4, 2024.

2024/1500

 • 5
 • 7
 • 31
 • 36
 • 42
 • 10
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 204327.5 tỷ VNĐ
4 + 1 25589.9 tỷ VNĐ
4 791.7 tỷ VNĐ
3 + 1 347.5 tỷ VNĐ
3 15.2 tỷ VNĐ
2 + 1 13.5 tỷ VNĐ
1 + 1 9.4 tỷ VNĐ
0 + 1 6.3 tỷ VNĐ

Kết quả Nam Phi Powerball Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2024.

2024/1499

 • 6
 • 8
 • 16
 • 28
 • 36
 • 18
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 28060337.3 tỷ VNĐ
5 47678.8 tỷ VNĐ
4 + 1 5331.6 tỷ VNĐ
4 532.8 tỷ VNĐ
3 + 1 288.7 tỷ VNĐ
3 12.2 tỷ VNĐ
2 + 1 13.9 tỷ VNĐ
1 + 1 9.4 tỷ VNĐ
0 + 1 6.3 tỷ VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? Nam Phi Powerball

Vé có thể được mua tại Nam-phi. Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu.

Jackpot bắt đầu từ 1880629.2 tỷ VNĐ.

Nam Phi Powerball được tổ chức bởi Ithuba.

Tỷ lệ thắng trong Nam Phi Powerball

Trong Nam Phi Powerball Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 50 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Nam Phi Powerball là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 42375200.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2230270.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 188334.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 9912.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 4280.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 299.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 225.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 57.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 35.

Thông tin thêm về Ithuba