Kết quả Nam Phi Powerball

đến

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Nam Phi Powerball Trực Tuyến

Kết quả Nam Phi Powerball Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2021.

2021/1187

 • 18
 • 31
 • 39
 • 45
 • 46
 • 17
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 711.9 triệu VNĐ
4 + 1 31.8 triệu VNĐ
4 1.8 triệu VNĐ
3 + 1 945126 VNĐ
3 41313 VNĐ
2 + 1 41082 VNĐ
1 + 1 23772 VNĐ
0 + 1 15694 VNĐ

Kết quả Nam Phi Powerball Thứ Ba, 6 tháng 4, 2021.

2021/1186

 • 3
 • 13
 • 21
 • 42
 • 45
 • 8
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 38.1 triệu VNĐ
4 1.8 triệu VNĐ
3 + 1 816801 VNĐ
3 35543 VNĐ
2 + 1 34158 VNĐ
1 + 1 23772 VNĐ
0 + 1 15925 VNĐ

Thứ Sáu, 2 tháng 4, 2021.

2021/1185

 • 4
 • 8
 • 15
 • 25
 • 26
 • 17
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 283 triệu VNĐ
4 + 1 17.7 triệu VNĐ
4 1.4 triệu VNĐ
3 + 1 669089 VNĐ
3 29312 VNĐ
2 + 1 34851 VNĐ
1 + 1 23542 VNĐ
0 + 1 15694 VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? Nam Phi Powerball

Vé có thể được mua tại Nam-phi. Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu.

Nam Phi Powerball được tổ chức bởi Ithuba. Trang web chinh thưc: www.nationallottery.co.za

Tỷ lệ thắng trong Nam Phi Powerball

Trong Nam Phi Powerball Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 50 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Nam Phi Powerball là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2230274
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 42375200
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 9912
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 188334
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 225
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 4280
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 299
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 57
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 35