Kết quả Nam Phi Powerball

đến

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Nam Phi Powerball Trực Tuyến

Kết quả Nam Phi Powerball Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2022.

2022/1359

 • 12
 • 14
 • 28
 • 31
 • 34
 • 5
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 *
4 *
3 + 1 *
3 *
2 + 1 *
1 + 1 *
0 + 1 *

Kết quả Nam Phi Powerball Thứ Ba, 29 tháng 11, 2022.

2022/1358

 • 4
 • 6
 • 8
 • 33
 • 38
 • 5
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 *
4 *
3 + 1 *
3 *
2 + 1 *
1 + 1 *
0 + 1 *

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2022.

2022/1357

 • 7
 • 16
 • 26
 • 34
 • 40
 • 11
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 *
4 *
3 + 1 *
3 *
2 + 1 *
1 + 1 *
0 + 1 *

* không chiến thắng

Thông tin v? Nam Phi Powerball

Vé có thể được mua tại Nam-phi. Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu.

Nam Phi Powerball được tổ chức bởi Ithuba.

Tỷ lệ thắng trong Nam Phi Powerball

Trong Nam Phi Powerball Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 50 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Nam Phi Powerball là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2230274.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 42375200.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 9912.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 188334.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 225.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 4280.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 299.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 57.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 35.

Thông tin thêm về Ithuba