Kết quả Nam Phi Daily Lotto

463.2 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019.

5 6 22 28 36
Kết quả Giá trị giải
5 217.4 triệu ₫
4 530778 ₫
3 32492 ₫
2 không chiến thắng

Kết quả Nam Phi Daily Lotto Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019.

13 20 29 32 35
Kết quả Giá trị giải
5 324.5 triệu ₫
4 590888 ₫
3 34349 ₫
2 không chiến thắng

Kết quả Nam Phi Daily Lotto Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019.

13 15 24 27 31
Kết quả Giá trị giải
5 344.4 triệu ₫
4 518478 ₫
3 35509 ₫
2 không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Nam-phi. Hòa đang trên Thứ Năm, Thứ Tư, Thứ Ba, Thứ Hai, Chủ Nhật, Thứ Bảy và Thứ Sáu.

Tỷ lệ thắng trong Nam Phi Daily Lotto

Trong Nam Phi Daily Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 36

  • Jackpot trong Nam Phi Daily Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 376992
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2432
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 81
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8