Kết quả Nam Phi Daily Lotto

107657280.2 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2020.

2020/482

 • 4
 • 25
 • 30
 • 34
 • 35
Kết quả Giá trị giải
5 55521712.3 triệu ₫
4 215476 triệu ₫
3 11573.2 triệu ₫
2 2745.3 triệu ₫

Kết quả Nam Phi Daily Lotto Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2020.

2020/481

 • 7
 • 11
 • 17
 • 33
 • 34
Kết quả Giá trị giải
5 198836267.9 triệu ₫
4 136724.7 triệu ₫
3 9312.4 triệu ₫
2 2529.9 triệu ₫

Kết quả Nam Phi Daily Lotto Thứ Năm, 2 tháng 7, 2020.

2020/480

 • 10
 • 17
 • 25
 • 27
 • 29
Kết quả Giá trị giải
5 81699495.1 triệu ₫
4 199166 triệu ₫
3 11088.7 triệu ₫
2 2799.1 triệu ₫

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2020.

2020/479

 • 5
 • 24
 • 33
 • 35
 • 36
Kết quả Giá trị giải
5 53384661.5 triệu ₫
4 141354 triệu ₫
3 9043.2 triệu ₫
2 2583.8 triệu ₫

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2020.

#2020/478

 • 10
 • 21
 • 22
 • 28
 • 30
Kết quả Giá trị giải
5 177320745.2 triệu ₫
4 205194.8 triệu ₫
3 11357.8 triệu ₫
2 2745.3 triệu ₫

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2020.

#2020/477

 • 4
 • 8
 • 29
 • 31
 • 35
Kết quả Giá trị giải
5 *
4 905182.4 triệu ₫
3 11842.3 triệu ₫
2 2745.3 triệu ₫

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2020.

#2020/476

 • 1
 • 13
 • 22
 • 23
 • 27
Kết quả Giá trị giải
5 106361517.2 triệu ₫
4 228987 triệu ₫
3 12057.6 triệu ₫
2 2906.7 triệu ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Nam-phi. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Daily Lotto được tổ chức bởi Ithuba. Trang web chinh thưc: www.nationallottery.co.za

Tỷ lệ thắng trong Daily Lotto

Trong Daily Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 36.

 • Jackpot trong Daily Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 376992
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2432
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 81
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8