Kết quả Nam Phi Daily Lotto

475.4 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019.

8 9 22 28 35
Kết quả Giá trị giải
5 không chiến thắng
4 3 triệu ₫
3 31746 ₫
2 không chiến thắng

Kết quả Nam Phi Daily Lotto Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019.

2 21 29 30 36
Kết quả Giá trị giải
5 668 triệu ₫
4 572129 ₫
3 36381 ₫
2 không chiến thắng

Kết quả Nam Phi Daily Lotto Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019.

1 16 21 33 36
Kết quả Giá trị giải
5 648.2 triệu ₫
4 486391 ₫
3 31051 ₫
2 không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Nam-phi. Hòa đang trên Thứ Bảy, Thứ Sáu, Thứ Năm, Thứ Tư, Thứ Ba, Thứ Hai và Chủ Nhật.

Nam Phi Daily Lotto được tổ chức bởi Ithuba www.nationallottery.co.za

Tỷ lệ thắng trong Nam Phi Daily Lotto

Trong Nam Phi Daily Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 36

  • Jackpot trong Nam Phi Daily Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 376992
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2432
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 81
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8