Kết quả Nam Phi Daily Lotto

đến

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Daily Lotto Trực Tuyến

Kết quả Nam Phi Daily Lotto Thứ Năm, 29 tháng 2, 2024.

2024/1813

 • 7
 • 14
 • 16
 • 21
 • 28
Kết quả Giá trị giải
5 257925.4 tỷ VNĐ
4 100.4 tỷ VNĐ
3 11.5 tỷ VNĐ
2 3 tỷ VNĐ

Kết quả Nam Phi Daily Lotto Thứ Tư, 28 tháng 2, 2024.

2024/1812

 • 4
 • 17
 • 26
 • 27
 • 29
Kết quả Giá trị giải
5 106441.4 tỷ VNĐ
4 208.4 tỷ VNĐ
3 12.7 tỷ VNĐ
2 3.1 tỷ VNĐ

Thứ Ba, 27 tháng 2, 2024.

2024/1811

 • 11
 • 20
 • 27
 • 33
 • 36
Kết quả Giá trị giải
5 121768 tỷ VNĐ
4 196.6 tỷ VNĐ
3 11.7 tỷ VNĐ
2 3 tỷ VNĐ

Thứ Hai, 26 tháng 2, 2024.

#2024/1810

 • 3
 • 4
 • 9
 • 32
 • 36
Kết quả Giá trị giải
5 *
4 1099.1 tỷ VNĐ
3 12.3 tỷ VNĐ
2 2.9 tỷ VNĐ

Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2024.

#2024/1809

 • 15
 • 21
 • 26
 • 27
 • 28
Kết quả Giá trị giải
5 *
4 1062.7 tỷ VNĐ
3 13.2 tỷ VNĐ
2 3.2 tỷ VNĐ

Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2024.

#2024/1808

 • 1
 • 2
 • 11
 • 15
 • 20
Kết quả Giá trị giải
5 319697.7 tỷ VNĐ
4 177.9 tỷ VNĐ
3 11.7 tỷ VNĐ
2 2.9 tỷ VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? Daily Lotto

Vé có thể được mua tại Nam-phi. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Daily Lotto được tổ chức bởi Ithuba.

Tỷ lệ thắng trong Daily Lotto

Trong Nam Phi Daily Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 36.

 • Jackpot trong Daily Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 376992.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2432.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 81.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8.

Thông tin thêm về Ithuba