Kết quả Nam Phi Daily Lotto

766.9 triệu VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 21 tháng 1, 2021.

2021/682

 • 1
 • 12
 • 18
 • 21
 • 24
Kết quả Giá trị giải
5 559.5 triệu VNĐ
4 445906 VNĐ
3 28619 VNĐ
2 7616 VNĐ

Kết quả Nam Phi Daily Lotto Thứ Tư, 20 tháng 1, 2021.

2021/681

 • 4
 • 22
 • 30
 • 32
 • 35
Kết quả Giá trị giải
5 184.9 triệu VNĐ
4 478448 VNĐ
3 33466 VNĐ
2 7847 VNĐ

Kết quả Nam Phi Daily Lotto Thứ Ba, 19 tháng 1, 2021.

2021/680

 • 9
 • 18
 • 20
 • 21
 • 29
Kết quả Giá trị giải
5 256.4 triệu VNĐ
4 541226 VNĐ
3 29081 VNĐ
2 7616 VNĐ

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2021.

2021/679

 • 6
 • 12
 • 21
 • 24
 • 30
Kết quả Giá trị giải
5 513.6 triệu VNĐ
4 331429 VNĐ
3 29542 VNĐ
2 7616 VNĐ

Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2021.

#2021/678

 • 12
 • 22
 • 26
 • 28
 • 34
Kết quả Giá trị giải
5 355.7 triệu VNĐ
4 435750 VNĐ
3 30004 VNĐ
2 7847 VNĐ

Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2021.

#2021/677

 • 2
 • 10
 • 12
 • 23
 • 24
Kết quả Giá trị giải
5 537.8 triệu VNĐ
4 487680 VNĐ
3 30927 VNĐ
2 7616 VNĐ

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2021.

#2021/676

 • 6
 • 14
 • 15
 • 27
 • 29
Kết quả Giá trị giải
5 211.8 triệu VNĐ
4 590156 VNĐ
3 33235 VNĐ
2 7616 VNĐ

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Nam-phi. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Daily Lotto được tổ chức bởi Ithuba. Trang web chinh thưc: www.nationallottery.co.za

Tỷ lệ thắng trong Daily Lotto

Trong Nam Phi Daily Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 36.

 • Jackpot trong Daily Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 376992
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2432
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 81
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8