Kết quả Nam Phi Daily Lotto

642.5 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020.

2020/592

 • 7
 • 8
 • 16
 • 26
 • 36
Kết quả Giá trị giải
5 156.8 triệu ₫
4 349509 ₫
3 27117 ₫
2 6953 ₫

Kết quả Nam Phi Daily Lotto Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

2020/591

 • 1
 • 5
 • 10
 • 14
 • 23
Kết quả Giá trị giải
5 459.5 triệu ₫
4 446389 ₫
3 27812 ₫
2 7185 ₫

Kết quả Nam Phi Daily Lotto Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020.

2020/590

 • 6
 • 23
 • 24
 • 27
 • 33
Kết quả Giá trị giải
5 498.5 triệu ₫
4 454037 ₫
3 27812 ₫
2 6953 ₫

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020.

2020/589

 • 4
 • 12
 • 19
 • 20
 • 36
Kết quả Giá trị giải
5 435.9 triệu ₫
4 286699 ₫
3 22945 ₫
2 6490 ₫

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020.

#2020/588

 • 9
 • 10
 • 25
 • 34
 • 35
Kết quả Giá trị giải
5 295 triệu ₫
4 438509 ₫
3 30130 ₫
2 6953 ₫

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020.

#2020/587

 • 18
 • 22
 • 24
 • 32
 • 35
Kết quả Giá trị giải
5 456.9 triệu ₫
4 482777 ₫
3 28508 ₫
2 6953 ₫

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020.

#2020/586

 • 1
 • 7
 • 13
 • 14
 • 23
Kết quả Giá trị giải
5 190.4 triệu ₫
4 460063 ₫
3 28739 ₫
2 7185 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Nam-phi. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Daily Lotto được tổ chức bởi Ithuba. Trang web chinh thưc: www.nationallottery.co.za

Tỷ lệ thắng trong Daily Lotto

Trong Daily Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 36.

 • Jackpot trong Daily Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 376992
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2432
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 81
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8