Kết quả Nam Phi Daily Lotto

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 7 tháng 4, 2020.

Kết quả Giá trị giải

Kết quả Nam Phi Daily Lotto Thứ Hai, 6 tháng 4, 2020.

8 22 26 33 35
Kết quả Giá trị giải
5 173.6 triệu ₫
4 384501 ₫
3 25996 ₫
2 không chiến thắng

Kết quả Nam Phi Daily Lotto Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2020.

6 11 20 29 36
Kết quả Giá trị giải
5 80.6 triệu ₫
4 243178 ₫
3 23633 ₫
2 không chiến thắng

Kết quả Nam Phi Daily Lotto Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2020.

1 2 19 26 33
Kết quả Giá trị giải
5 169.3 triệu ₫
4 423967 ₫
3 26232 ₫
2 không chiến thắng

Kết quả Nam Phi Daily Lotto Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2020.

2 12 24 25 31
Kết quả Giá trị giải
5 402.2 triệu ₫
4 417350 ₫
3 27650 ₫
2 không chiến thắng

Kết quả Nam Phi Daily Lotto Thứ Năm, 2 tháng 4, 2020.

10 11 14 15 29
Kết quả Giá trị giải
5 không chiến thắng
4 2.3 triệu ₫
3 28123 ₫
2 không chiến thắng

Kết quả Nam Phi Daily Lotto Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020.

5 8 11 20 32
Kết quả Giá trị giải
5 345.8 triệu ₫
4 341962 ₫
3 24341 ₫
2 không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Nam-phi. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Hai, Chủ Nhật, Thứ Bảy, Thứ Sáu, Thứ Năm và Thứ Tư.

Nam Phi Daily Lotto được tổ chức bởi Ithuba www.nationallottery.co.za

Tỷ lệ thắng trong Nam Phi Daily Lotto

Trong Nam Phi Daily Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 36

  • Jackpot trong Nam Phi Daily Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 376992
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2432
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 81
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8