Kết quả Mexico Melate Retro

26.1 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Mexico Melate Retro trực tuyến

EuroMillions

2346.2 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, ngày 17 tháng 8 năm 2019

5 6 27 29 34 35 26
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 75.1 triệu ₫
5 1.1 triệu ₫
4 161661.52 ₫
3 25586.72 ₫
2 + 1 19073.73 ₫
1 + 1 11862.93 ₫

Mexico Melate Retro số chiến thắng Thứ Ba, ngày 13 tháng 8 năm 2019

7 8 15 25 31 35 11
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 6.6 triệu ₫
4 133283.52 ₫
3 25354.11 ₫
2 + 1 19073.73 ₫
1 + 1 11862.93 ₫

Mexico Melate Retro số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 10 tháng 8 năm 2019

9 14 17 30 36 37 11
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 5.3 triệu ₫
4 168407.11 ₫
3 25819.32 ₫
2 + 1 19306.34 ₫
1 + 1 12095.54 ₫

Mexico Melate Retro số chiến thắng Thứ Ba, ngày 06 tháng 8 năm 2019

4 6 7 15 16 25 34
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 32 triệu ₫
5 969271.29 ₫
4 109092.45 ₫
3 25586.72 ₫
2 + 1 19073.73 ₫
1 + 1 11862.93 ₫

Mexico Melate Retro số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 03 tháng 8 năm 2019

8 10 17 18 36 39 33
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 6.2 triệu ₫
4 173059.24 ₫
3 25819.32 ₫
2 + 1 19306.34 ₫
1 + 1 12095.54 ₫

Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Ba.

Vé có thể được mua tại Mexico và Trực tuyến.

Trong Melate Retro Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 39 và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Melate Retro

Melate Retro có 7 mức thưởng.

  • Jackpot trong Melate Retro là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3262623.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 543770.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 16993.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 438.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 33.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 44.
  • giải thưởng nhỏ nhất Melate Retro là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 15.

Trang web chinh thưc