Kết quả Mexico Melate

37 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Mexico Melate trực tuyến

Hoa Kỳ Powerball

2600.5 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Chủ Nhật, ngày 13 tháng 1 năm 2019

17 19 25 27 53 54 23

Mexico Melate số chiến thắng Thứ Tư, ngày 09 tháng 1 năm 2019

2 10 15 38 50 52 53

Mexico Melate số chiến thắng Chủ Nhật, ngày 06 tháng 1 năm 2019

3 12 17 31 46 51 13

Mexico Melate số chiến thắng Thứ Tư, ngày 02 tháng 1 năm 2019

4 8 11 16 28 40 50

Mexico Melate số chiến thắng Chủ Nhật, ngày 30 tháng 12 năm 2018

1 3 4 8 12 30 27

Hòa đang trên Chủ Nhật và Thứ Tư

Vé có thể được mua tại Mexico và Trực tuyến.

Trong Mexico Melate Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 56và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Mexico Melate

Mexico Melate có 9 mức thưởng.

  • Jackpot trong Mexico Melate là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 32468436.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 5411406.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 110437.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 44175.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1840.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 1380.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 88.
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 117.
  • giải thưởng nhỏ nhất Mexico Melate là chiến thắng bằng cách kết hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 10.

Trang web chinh thưc