Kết quả Mexico Melate

37.3 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Mexico Melate trực tuyến

Hoa Kỳ Powerball

14499.7 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Tư, ngày 20 tháng 3 năm 2019

11 13 34 36 39 51 8

Mexico Melate số chiến thắng Chủ Nhật, ngày 17 tháng 3 năm 2019

3 18 22 27 29 46 42

Mexico Melate số chiến thắng Thứ Tư, ngày 13 tháng 3 năm 2019

3 8 18 24 36 54 2

Mexico Melate số chiến thắng Chủ Nhật, ngày 10 tháng 3 năm 2019

1 6 15 26 45 54 27

Mexico Melate số chiến thắng Thứ Tư, ngày 06 tháng 3 năm 2019

9 13 17 30 32 35 26

Hòa đang trên Thứ Tư và Chủ Nhật

Vé có thể được mua tại Mexico và Trực tuyến.

Trong Mexico Melate Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 56và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Mexico Melate

Mexico Melate có 9 mức thưởng.

  • Jackpot trong Mexico Melate là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 32468436.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 5411406.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 110437.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 44175.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1840.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 1380.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 88.
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 117.
  • giải thưởng nhỏ nhất Mexico Melate là chiến thắng bằng cách kết hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 10.

Trang web chinh thưc