Kết quả Mexico Melate

34.4 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Mexico Melate trực tuyến

Hoa Kỳ Powerball

2894.4 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Tư, ngày 14 tháng 11 năm 2018

2 14 19 39 43 45 52

Mexico Melate số chiến thắng Chủ Nhật, ngày 11 tháng 11 năm 2018

10 16 23 52 54 56 36

Mexico Melate số chiến thắng Thứ Tư, ngày 07 tháng 11 năm 2018

1 7 13 14 19 20 49

Mexico Melate số chiến thắng Chủ Nhật, ngày 04 tháng 11 năm 2018

16 19 29 34 40 45 28

Mexico Melate số chiến thắng Thứ Tư, ngày 31 tháng 10 năm 2018

1 7 9 18 32 55 12

Hòa đang trên Thứ Tư và Chủ Nhật

Vé có thể được mua tại Mexico và Trực tuyến.

Trong Mexico Melate Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 56và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Mexico Melate

Mexico Melate có 9 mức thưởng.

  • Jackpot trong Mexico Melate là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 32468436.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 5411406.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 110437.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 44175.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1840.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 1380.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 88.
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 117.
  • giải thưởng nhỏ nhất Mexico Melate là chiến thắng bằng cách kết hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 10.

Trang web chinh thưc