Kết quả Tây Ban Nha La Primitiva

157.5 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi La Primitiva Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2024.

2024/24

 • 1
 • 14
 • 20
 • 30
 • 47
 • 49
 • 6
 • 5
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 *
5 + 1 + 1 29743.1 tỷ VNĐ
5 + 1 1426.2 tỷ VNĐ
5 + 1 29742.5 tỷ VNĐ
5 1425.6 tỷ VNĐ
4 + 1 29.5 tỷ VNĐ
4 28.9 tỷ VNĐ
3 + 1 5.5 tỷ VNĐ
3 4.9 tỷ VNĐ
0 + 1 607.1 triệu VNĐ

Kết quả Tây Ban Nha La Primitiva Thứ Năm, 22 tháng 2, 2024.

2024/23

 • 4
 • 6
 • 10
 • 17
 • 26
 • 37
 • 8
 • 18
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 *
5 + 1 + 1 37299.5 tỷ VNĐ
5 + 1 1221.7 tỷ VNĐ
5 + 1 37298.9 tỷ VNĐ
5 1221.1 tỷ VNĐ
4 + 1 28.2 tỷ VNĐ
4 27.6 tỷ VNĐ
3 + 1 5.5 tỷ VNĐ
3 4.9 tỷ VNĐ
0 + 1 607.1 triệu VNĐ

Kết quả Tây Ban Nha La Primitiva Thứ Hai, 19 tháng 2, 2024.

2024/22

 • 3
 • 13
 • 18
 • 31
 • 33
 • 35
 • 7
 • 4
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 22624174.7 tỷ VNĐ
6 405860 tỷ VNĐ
5 + 1 + 1 16454.4 tỷ VNĐ
5 + 1 682.3 tỷ VNĐ
5 + 1 16453.8 tỷ VNĐ
5 681.7 tỷ VNĐ
4 + 1 23.9 tỷ VNĐ
4 23.3 tỷ VNĐ
3 + 1 5.5 tỷ VNĐ
3 4.9 tỷ VNĐ
0 + 1 607.1 triệu VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? La Primitiva

Vé có thể được mua tại Tây-ban-nha. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Năm và Thứ Bảy.

La Primitiva được tổ chức bởi SELAE.

Tỷ lệ thắng trong La Primitiva

Trong Tây Ban Nha La Primitiva Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49, 1 số phụ và 1 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong La Primitiva là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 139838000.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính, 1 số phụ và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 20975700.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 15537600.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2330640.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 542008.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 60223.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 10324.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1147.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 567.
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 63.
 • 11. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 10.

Thông tin thêm về SELAE