Kết quả Tây Ban Nha La Primitiva

220382.6 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Tây Ban Nha La Primitiva Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019.

2 13 34 36 41 42 6 28
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 + 1 + 1 622.8 triệu ₫
5 + 1 82.6 triệu ₫
5 + 1 622.8 triệu ₫
5 82.6 triệu ₫
4 + 1 2.2 triệu ₫
4 2.2 triệu ₫
3 + 1 230566 ₫
3 205077 ₫
0 + 1 25721 ₫

Kết quả Tây Ban Nha La Primitiva Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019.

1 17 18 40 41 43 7 21
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 + 1 + 1 2142 triệu ₫
5 + 1 82.9 triệu ₫
5 + 1 2141.9 triệu ₫
5 82.9 triệu ₫
4 + 1 2.8 triệu ₫
4 2.7 triệu ₫
3 + 1 231493 ₫
3 205772 ₫
0 + 1 25721 ₫

Kết quả Tây Ban Nha La Primitiva Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2019.

2 4 7 9 16 41 3 25
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 + 1 + 1 312.8 triệu ₫
5 + 1 55.1 triệu ₫
5 + 1 312.8 triệu ₫
5 55 triệu ₫
4 + 1 1.4 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 + 1 229871 ₫
3 204150 ₫
0 + 1 25490 ₫

Vé có thể được mua tại Tây-ban-nha. Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Năm.

Tây Ban Nha La Primitiva được tổ chức bởi SELAE www.loteriasyapuestas.es

Tỷ lệ thắng trong Tây Ban Nha La Primitiva

Trong Tây Ban Nha La Primitiva Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49

 • Jackpot trong Tây Ban Nha La Primitiva là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 139838160
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 15537573
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính, 1 số phụ và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 20975724
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2330636
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 542008
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 60223
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 10324
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1147
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 567
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 63
 • 11. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 10