Kết quả Tây Ban Nha La Primitiva

3706495970.1 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi La Primitiva Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

2020/68

 • 9
 • 17
 • 24
 • 41
 • 42
 • 47
 • 1
 • 39
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 *
5 + 1 + 1 37847444 triệu ₫
5 + 1 1275174.3 triệu ₫
5 + 1 37846906.8 triệu ₫
5 1274637.1 triệu ₫
4 + 1 40347.1 triệu ₫
4 39809.9 triệu ₫
3 + 1 4834.6 triệu ₫
3 4297.4 triệu ₫
0 + 1 537.2 triệu ₫

Kết quả Tây Ban Nha La Primitiva Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020.

2020/67

 • 13
 • 17
 • 31
 • 36
 • 39
 • 43
 • 6
 • 19
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 785699115.9 triệu ₫
5 + 1 + 1 13095523 triệu ₫
5 + 1 1047063.6 triệu ₫
5 + 1 13094985.8 triệu ₫
5 1046526.5 triệu ₫
4 + 1 38424 triệu ₫
4 37886.8 triệu ₫
3 + 1 4834.6 triệu ₫
3 4297.4 triệu ₫
0 + 1 537.2 triệu ₫

Kết quả Tây Ban Nha La Primitiva Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020.

2020/66

 • 1
 • 7
 • 39
 • 40
 • 41
 • 46
 • 3
 • 33
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 *
5 + 1 + 1 29255550 triệu ₫
5 + 1 2061864.6 triệu ₫
5 + 1 29255012.8 triệu ₫
5 2061327.4 triệu ₫
4 + 1 54700.4 triệu ₫
4 54163.2 triệu ₫
3 + 1 4834.6 triệu ₫
3 4297.4 triệu ₫
0 + 1 537.2 triệu ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Tây-ban-nha. Hòa đang trên Thứ Năm và Thứ Bảy.

La Primitiva được tổ chức bởi SELAE. Trang web chinh thưc: www.loteriasyapuestas.es

Tỷ lệ thắng trong La Primitiva

Trong La Primitiva Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49, 1 số phụ và 1 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong La Primitiva là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 139838160
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 15537573
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính, 1 số phụ và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 20975724
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2330636
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 542008
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 60223
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 10324
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1147
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 567
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 63
 • 11. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 10