Kết quả Tây Ban Nha El Gordo

263946.7 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Tây Ban Nha El Gordo Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2019.

9 21 30 41 53 8
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 293.8 triệu ₫
4 6.1 triệu ₫
3 + 1 1.4 triệu ₫
3 475268 ₫
2 + 1 234274 ₫
2 76701 ₫
0 + 1 38235 ₫

Kết quả Tây Ban Nha El Gordo Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2019.

13 24 40 48 54 7
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 4694.9 triệu ₫
4 + 1 77.6 triệu ₫
4 7.5 triệu ₫
3 + 1 1.1 triệu ₫
3 470633 ₫
2 + 1 181209 ₫
2 76701 ₫
0 + 1 38235 ₫

Kết quả Tây Ban Nha El Gordo Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019.

1 12 24 43 47 9
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 258.2 triệu ₫
4 5 triệu ₫
3 + 1 1 triệu ₫
3 342258 ₫
2 + 1 202991 ₫
2 76933 ₫
0 + 1 38466 ₫

Vé có thể được mua tại Tây-ban-nha. Hòa đang trên Chủ Nhật.

Tây Ban Nha El Gordo được tổ chức bởi SELAE www.loteriasyapuestas.es

Tỷ lệ thắng trong Tây Ban Nha El Gordo

Trong Tây Ban Nha El Gordo Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 54

  • Jackpot trong Tây Ban Nha El Gordo là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 31625100
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3513900
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 129082
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 14342
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2689
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 299
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 172
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 19
  • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 10