Kết quả Tây Ban Nha El Gordo

2691432005 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi El Gordo Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2020.

2020/16

 • 2
 • 13
 • 39
 • 41
 • 46
 • 0
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 10336360324.9 triệu ₫
5 94320416.4 triệu ₫
4 + 1 953536.7 triệu ₫
4 129081.1 triệu ₫
3 + 1 31172.2 triệu ₫
3 8650.3 triệu ₫
2 + 1 5716.6 triệu ₫
2 1614.9 triệu ₫
0 + 1 807.4 triệu ₫

Kết quả Tây Ban Nha El Gordo Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2020.

2020/15

 • 10
 • 14
 • 20
 • 25
 • 37
 • 2
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 3893307.1 triệu ₫
4 82390.1 triệu ₫
3 + 1 21095.4 triệu ₫
3 6152.6 triệu ₫
2 + 1 4085.6 triệu ₫
2 1614.9 triệu ₫
0 + 1 807.4 triệu ₫

Kết quả Tây Ban Nha El Gordo Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2020.

2020/14

 • 3
 • 21
 • 31
 • 32
 • 54
 • 7
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 15990395 triệu ₫
4 149923.5 triệu ₫
3 + 1 22166.6 triệu ₫
3 9802.2 triệu ₫
2 + 1 3854.1 triệu ₫
2 1614.9 triệu ₫
0 + 1 807.4 triệu ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Tây-ban-nha. Hòa đang trên Chủ Nhật.

El Gordo được tổ chức bởi SELAE. Trang web chinh thưc: www.loteriasyapuestas.es

Tỷ lệ thắng trong El Gordo

Trong El Gordo Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 54 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong El Gordo là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 31625100
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3513900
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 129082
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 14342
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2689
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 299
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 172
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 19
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 10