Kết quả Tây Ban Nha El Gordo

3599061304.3 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi El Gordo Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020.

2020/32

 • 5
 • 9
 • 32
 • 38
 • 39
 • 5
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 4975122.1 triệu ₫
4 132719.4 triệu ₫
3 + 1 20256.8 triệu ₫
3 9540.2 triệu ₫
2 + 1 3685 triệu ₫
2 1611.5 triệu ₫
0 + 1 805.8 triệu ₫

Kết quả Tây Ban Nha El Gordo Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2020.

2020/31

 • 13
 • 17
 • 23
 • 25
 • 50
 • 1
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 74571932.5 triệu ₫
4 + 1 848212.8 triệu ₫
4 66743.8 triệu ₫
3 + 1 20826.2 triệu ₫
3 5156.9 triệu ₫
2 + 1 4136.2 triệu ₫
2 1611.5 triệu ₫
0 + 1 805.8 triệu ₫

Kết quả Tây Ban Nha El Gordo Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020.

2020/30

 • 3
 • 6
 • 13
 • 23
 • 37
 • 1
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 36802443.1 triệu ₫
4 + 1 582661.2 triệu ₫
4 51192.6 triệu ₫
3 + 1 18199.4 triệu ₫
3 4206.1 triệu ₫
2 + 1 3905.3 triệu ₫
2 1611.5 triệu ₫
0 + 1 805.8 triệu ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Tây-ban-nha. Hòa đang trên Chủ Nhật.

El Gordo được tổ chức bởi SELAE. Trang web chinh thưc: www.loteriasyapuestas.es

Tỷ lệ thắng trong El Gordo

Trong El Gordo Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 54 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong El Gordo là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 31625100
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3513900
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 129082
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 14342
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2689
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 299
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 172
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 19
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 10