Kết quả Pháp Keno

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2020.

midi (15250)

 • 01
 • 04
 • 05
 • 10
 • 19
 • 20
 • 23
 • 25
 • 28
 • 30
 • 31
 • 34
 • 38
 • 45
 • 51
 • 55
 • 57
 • 62
 • 64
 • 68

Joker

 • 4
 • 762
 • 328

Kết quả Pháp Keno Thứ Năm, 6 tháng 8, 2020.

soir (15249)

 • 06
 • 10
 • 12
 • 13
 • 17
 • 24
 • 26
 • 33
 • 34
 • 36
 • 38
 • 40
 • 43
 • 45
 • 49
 • 51
 • 55
 • 57
 • 63
 • 69

Joker

 • 7
 • 700
 • 228

Kết quả Pháp Keno Thứ Năm, 6 tháng 8, 2020.

midi (15248)

 • 01
 • 05
 • 07
 • 10
 • 11
 • 13
 • 20
 • 25
 • 26
 • 28
 • 30
 • 36
 • 39
 • 48
 • 54
 • 56
 • 58
 • 60
 • 64
 • 66

Joker

 • 6
 • 108
 • 694

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2020.

soir (15247)

 • 01
 • 02
 • 10
 • 18
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 31
 • 33
 • 34
 • 37
 • 38
 • 40
 • 52
 • 57
 • 59
 • 66
 • 68
 • 69

Joker

 • 9
 • 831
 • 281

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2020.

midi (15246)

 • 01
 • 09
 • 12
 • 18
 • 19
 • 21
 • 22
 • 27
 • 31
 • 32
 • 34
 • 39
 • 43
 • 46
 • 50
 • 51
 • 53
 • 54
 • 67
 • 68

Joker

 • 8
 • 485
 • 920

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2020.

soir (15245)

 • 02
 • 05
 • 07
 • 08
 • 11
 • 15
 • 16
 • 23
 • 30
 • 35
 • 37
 • 39
 • 43
 • 45
 • 46
 • 47
 • 54
 • 60
 • 67
 • 69

Joker

 • 2
 • 738
 • 335

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2020.

midi (15244)

 • 05
 • 07
 • 09
 • 11
 • 15
 • 24
 • 28
 • 29
 • 36
 • 39
 • 42
 • 43
 • 46
 • 48
 • 51
 • 52
 • 56
 • 63
 • 65
 • 66

Joker

 • 5
 • 675
 • 401

Vé có thể được mua tại Pháp. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm và Thứ Sáu.

Pháp Keno được tổ chức bởi FDJ (Française des jeux). Trang web chinh thưc: www.fdj.fr

Tỷ lệ thắng trong Pháp Keno

Trong Pháp Keno Lựa chọn máy nghe nhạc 20 số giữa 1 - 70.

 • Jackpot trong Pháp Keno là chiến thắng bằng cách kết hợp 10 số chính.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 9 số chính.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 8 số chính.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 7 số chính.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính.