Kết quả Pháp Keno

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020.

02 03 05 07 10 14 15 22 23 24 27 28 45 47 52 53 59 65 66 68

Joker

8 308 333

Kết quả Pháp Keno Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020.

01 03 08 11 21 23 26 28 31 32 34 35 36 38 40 43 56 57 58 66

Joker

1 935 046

Kết quả Pháp Keno Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020.

01 05 09 23 26 29 31 34 35 38 39 43 44 48 53 57 58 59 67 70

Joker

2 978 362

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020.

01 04 07 08 09 11 13 17 24 25 33 37 38 39 43 47 50 56 59 69

Joker

1 123 243

Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2020.

02 04 09 13 14 15 28 37 39 42 43 45 50 52 62 63 64 67 68 70

Joker

3 947 417

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020.

01 05 06 08 13 15 22 23 25 28 33 38 41 46 51 58 60 64 66 70

Joker

9 896 189

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020.

02 05 08 16 19 20 24 27 28 31 34 38 40 48 53 58 60 61 66 69

Joker

4 491 698

Vé có thể được mua tại Pháp. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Hai, Chủ Nhật, Thứ Bảy, Thứ Sáu, Thứ Năm và Thứ Tư.

Pháp Keno được tổ chức bởi FDJ (Française des jeux) www.fdj.fr

Tỷ lệ thắng trong Pháp Keno

Trong Pháp Keno Lựa chọn máy nghe nhạc 20 số giữa 1 - 70

  • Jackpot trong Pháp Keno là chiến thắng bằng cách kết hợp 10 số chính.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 9 số chính.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 8 số chính.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 7 số chính.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính.
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính.
  • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính.