Kết quả Pháp Keno

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2020.

midi (15139)

 • 06
 • 10
 • 11
 • 16
 • 17
 • 18
 • 24
 • 26
 • 29
 • 31
 • 34
 • 38
 • 39
 • 42
 • 44
 • 49
 • 53
 • 56
 • 59
 • 69

Joker

 • 9
 • 285
 • 273

Kết quả Pháp Keno Thứ Năm, 4 tháng 6, 2020.

soir (15138)

 • 04
 • 07
 • 10
 • 11
 • 13
 • 14
 • 16
 • 19
 • 24
 • 28
 • 30
 • 34
 • 35
 • 38
 • 44
 • 49
 • 55
 • 59
 • 63
 • 64

Joker

 • 4
 • 818
 • 079

Kết quả Pháp Keno Thứ Tư, 3 tháng 6, 2020.

soir (15137)

 • 02
 • 03
 • 05
 • 10
 • 11
 • 12
 • 15
 • 25
 • 26
 • 31
 • 33
 • 38
 • 39
 • 40
 • 46
 • 52
 • 55
 • 56
 • 63
 • 69

Joker

 • 4
 • 190
 • 147

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2020.

soir (15136)

 • 02
 • 03
 • 11
 • 12
 • 13
 • 20
 • 22
 • 24
 • 27
 • 30
 • 32
 • 34
 • 35
 • 38
 • 40
 • 43
 • 51
 • 52
 • 63
 • 65

Joker

 • 9
 • 951
 • 736

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2020.

midi (15135)

 • 04
 • 06
 • 07
 • 10
 • 12
 • 14
 • 18
 • 20
 • 26
 • 27
 • 32
 • 34
 • 36
 • 43
 • 49
 • 53
 • 64
 • 65
 • 66
 • 70

Joker

 • 3
 • 693
 • 182

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020.

soir (15134)

 • 04
 • 06
 • 19
 • 27
 • 28
 • 31
 • 32
 • 34
 • 35
 • 43
 • 46
 • 49
 • 50
 • 51
 • 57
 • 58
 • 59
 • 65
 • 68
 • 70

Joker

 • 9
 • 082
 • 306

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020.

midi (15133)

 • 01
 • 08
 • 09
 • 15
 • 17
 • 20
 • 22
 • 24
 • 26
 • 27
 • 37
 • 40
 • 46
 • 47
 • 51
 • 53
 • 57
 • 58
 • 60
 • 63

Joker

 • 0
 • 372
 • 982

Vé có thể được mua tại Pháp. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm và Thứ Sáu.

Pháp Keno được tổ chức bởi FDJ (Française des jeux). Trang web chinh thưc: www.fdj.fr

Tỷ lệ thắng trong Pháp Keno

Trong Pháp Keno Lựa chọn máy nghe nhạc 20 số giữa 1 - 70.

 • Jackpot trong Pháp Keno là chiến thắng bằng cách kết hợp 10 số chính.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 9 số chính.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 8 số chính.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 7 số chính.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính.