Kết quả Pháp Keno

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020.

midi (15388)

 • 00
 • 00
 • 00
 • 00
 • 00
 • 00
 • 00
 • 00
 • 00
 • 00
 • 00
 • 00
 • 00
 • 00
 • 00
 • 00
 • 00
 • 00
 • 00
 • 00

Kết quả Pháp Keno Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020.

soir (15387)

 • 01
 • 04
 • 05
 • 10
 • 13
 • 14
 • 16
 • 19
 • 25
 • 27
 • 33
 • 36
 • 43
 • 47
 • 51
 • 57
 • 59
 • 60
 • 63
 • 66

Joker

 • 0
 • 338
 • 831

Kết quả Pháp Keno Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020.

midi (15386)

 • 05
 • 12
 • 16
 • 19
 • 24
 • 35
 • 37
 • 40
 • 42
 • 43
 • 44
 • 46
 • 47
 • 48
 • 50
 • 55
 • 57
 • 58
 • 64
 • 66

Joker

 • 0
 • 213
 • 664

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020.

soir (15385)

 • 01
 • 08
 • 10
 • 11
 • 12
 • 15
 • 17
 • 18
 • 20
 • 22
 • 27
 • 34
 • 39
 • 50
 • 52
 • 55
 • 63
 • 64
 • 65
 • 67

Joker

 • 6
 • 733
 • 951

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020.

midi (15384)

 • 07
 • 08
 • 13
 • 19
 • 22
 • 31
 • 32
 • 34
 • 37
 • 41
 • 42
 • 48
 • 50
 • 55
 • 57
 • 59
 • 60
 • 61
 • 66
 • 69

Joker

 • 5
 • 465
 • 587

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020.

soir (15383)

 • 01
 • 03
 • 06
 • 13
 • 14
 • 24
 • 25
 • 27
 • 40
 • 42
 • 44
 • 46
 • 49
 • 51
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 65
 • 66

Joker

 • 5
 • 246
 • 226

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020.

midi (15382)

 • 03
 • 05
 • 17
 • 19
 • 24
 • 26
 • 34
 • 43
 • 44
 • 46
 • 47
 • 52
 • 56
 • 59
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 68
 • 69

Joker

 • 9
 • 324
 • 693

Vé có thể được mua tại Pháp. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Pháp Keno được tổ chức bởi FDJ (Française des jeux). Trang web chinh thưc: www.fdj.fr

Tỷ lệ thắng trong Pháp Keno

Trong Pháp Keno Lựa chọn máy nghe nhạc 20 số giữa 00 - 70.

 • Jackpot trong Pháp Keno là chiến thắng bằng cách kết hợp 10 số chính.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 9 số chính.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 8 số chính.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 7 số chính.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính.