Kết quả Lô tô Pháp

153755.3 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lô tô Pháp Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019.

10 29 38 40 44 8
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 6618.7 triệu ₫
4 + 1 41.4 triệu ₫
4 13.9 triệu ₫
3 + 1 1.5 triệu ₫
3 633073 ₫
2 + 1 276680 ₫
2 125595 ₫
1 + 1 56309 ₫
0 + 1 56309 ₫

Kết quả Lô tô Pháp Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019.

8 26 30 35 40 2
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 2531.9 triệu ₫
4 + 1 56.2 triệu ₫
4 17 triệu ₫
3 + 1 2 triệu ₫
3 687992 ₫
2 + 1 361954 ₫
2 133474 ₫
1 + 1 56541 ₫
0 + 1 56541 ₫

Kết quả Lô tô Pháp Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019.

11 14 28 39 42 9
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 961.1 triệu ₫
4 + 1 25.4 triệu ₫
4 9.2 triệu ₫
3 + 1 1.3 triệu ₫
3 500526 ₫
2 + 1 269496 ₫
2 112850 ₫
1 + 1 56541 ₫
0 + 1 56541 ₫

Vé có thể được mua tại Pháp. Hòa đang trên Thứ Bảy, Thứ Tư và Thứ Hai.

Lô tô Pháp được tổ chức bởi FDJ (Française des jeux) www.fdj.fr

Tỷ lệ thắng trong Lô tô Pháp

Trong Lô tô Pháp Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 49

  • Jackpot trong Lô tô Pháp là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 19068840
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2118760
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 86676
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 9631
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2015
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 224
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 16
  • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 28
  • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 18