Kết quả Lô tô Pháp

4834559961 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lô tô Pháp Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

2020/129

 • 15
 • 21
 • 33
 • 35
 • 48
 • 1
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 52606673.3 triệu ₫
4 + 1 917116 triệu ₫
4 334336.7 triệu ₫
3 + 1 49742.3 triệu ₫
3 14664.8 triệu ₫
2 + 1 8917.1 triệu ₫
2 2954.5 triệu ₫
1 + 1 1181.8 triệu ₫
0 + 1 1181.8 triệu ₫

Kết quả Lô tô Pháp Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020.

2020/128

 • 7
 • 25
 • 28
 • 35
 • 48
 • 1
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 3423674.2 triệu ₫
4 268210.6 triệu ₫
3 + 1 40234.3 triệu ₫
3 12032.7 triệu ₫
2 + 1 7681.6 triệu ₫
2 2524.7 triệu ₫
1 + 1 1181.8 triệu ₫
0 + 1 1181.8 triệu ₫

Kết quả Lô tô Pháp Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020.

2020/127

 • 9
 • 20
 • 23
 • 24
 • 28
 • 4
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 132369983.1 triệu ₫
4 + 1 414160.6 triệu ₫
4 189138.7 triệu ₫
3 + 1 22077.8 triệu ₫
3 8917.1 triệu ₫
2 + 1 4566 triệu ₫
2 2041.3 triệu ₫
1 + 1 1181.8 triệu ₫
0 + 1 1181.8 triệu ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Pháp. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Bảy.

Lô tô Pháp được tổ chức bởi FDJ (Française des jeux). Trang web chinh thưc: www.fdj.fr

Tỷ lệ thắng trong Lô tô Pháp

Trong Lô tô Pháp Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 49 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Lô tô Pháp là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 19068840
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2118760
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 86676
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 9631
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2015
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 224
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 16
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 28
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 18