Kết quả Lô tô Pháp

9201819334.3 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lô tô Pháp Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 3 tháng 6, 2020.

2020/69

 • 12
 • 13
 • 16
 • 26
 • 44
 • 6
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 28878502.6 triệu ₫
4 + 1 477845.1 triệu ₫
4 218678.5 triệu ₫
3 + 1 24466 triệu ₫
3 9634.8 triệu ₫
2 + 1 5088.1 triệu ₫
2 2111 triệu ₫
1 + 1 1190.8 triệu ₫
0 + 1 1190.8 triệu ₫

Kết quả Lô tô Pháp Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020.

2020/68

 • 2
 • 24
 • 26
 • 32
 • 36
 • 7
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 66358920.1 triệu ₫
4 + 1 674818.1 triệu ₫
4 319194.9 triệu ₫
3 + 1 21813.7 triệu ₫
3 11529.3 triệu ₫
2 + 1 3789 triệu ₫
2 2327.5 triệu ₫
1 + 1 1190.8 triệu ₫
0 + 1 1190.8 triệu ₫

Kết quả Lô tô Pháp Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2020.

2020/67

 • 5
 • 14
 • 16
 • 42
 • 44
 • 9
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 137309548.1 triệu ₫
4 + 1 698201.6 triệu ₫
4 291264.6 triệu ₫
3 + 1 30203.6 triệu ₫
3 12124.8 triệu ₫
2 + 1 5521.1 triệu ₫
2 2381.6 triệu ₫
1 + 1 1190.8 triệu ₫
0 + 1 1190.8 triệu ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Pháp. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Bảy.

Lô tô Pháp được tổ chức bởi FDJ (Française des jeux). Trang web chinh thưc: www.fdj.fr

Tỷ lệ thắng trong Lô tô Pháp

Trong Lô tô Pháp Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 49 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Lô tô Pháp là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 19068840
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2118760
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 86676
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 9631
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2015
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 224
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 16
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 28
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 18