Kết quả Phần-lan Keno

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020.

901/2020 (11946)

 • 01
 • 02
 • 05
 • 06
 • 12
 • 18
 • 28
 • 29
 • 33
 • 34
 • 37
 • 39
 • 46
 • 48
 • 49
 • 53
 • 64
 • 66
 • 68
 • 70
 • 34

Kết quả Phần-lan Keno Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020.

900/2020 (11945)

 • 07
 • 08
 • 09
 • 14
 • 19
 • 27
 • 30
 • 31
 • 32
 • 37
 • 38
 • 42
 • 49
 • 51
 • 56
 • 57
 • 58
 • 62
 • 64
 • 69
 • 27

Kết quả Phần-lan Keno Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020.

899/2020 (11944)

 • 01
 • 03
 • 09
 • 10
 • 12
 • 19
 • 26
 • 29
 • 32
 • 40
 • 42
 • 52
 • 53
 • 56
 • 59
 • 60
 • 62
 • 65
 • 69
 • 70
 • 09

Kết quả Phần-lan Keno Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020.

896/2020 (11941)

 • 03
 • 04
 • 07
 • 08
 • 11
 • 12
 • 14
 • 18
 • 19
 • 33
 • 34
 • 35
 • 38
 • 40
 • 50
 • 60
 • 62
 • 63
 • 67
 • 70
 • 18

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020.

#895/2020 (11940)

 • 03
 • 04
 • 06
 • 11
 • 12
 • 17
 • 36
 • 38
 • 40
 • 42
 • 43
 • 44
 • 47
 • 48
 • 51
 • 56
 • 61
 • 63
 • 67
 • 69
 • 47

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

#894/2020 (11939)

 • 03
 • 06
 • 08
 • 09
 • 10
 • 13
 • 14
 • 15
 • 20
 • 29
 • 35
 • 36
 • 38
 • 45
 • 49
 • 50
 • 56
 • 60
 • 63
 • 68
 • 50

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

#893/2020 (11938)

 • 01
 • 02
 • 14
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 23
 • 25
 • 35
 • 43
 • 49
 • 53
 • 55
 • 59
 • 60
 • 65
 • 68
 • 69
 • 70
 • 35

Vé có thể được mua tại Phần-lan. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Bảy.

Trong Phần-lan Keno Lựa chọn máy nghe nhạc 20 số giữa 1 - 70 và 1 số tiền thưởng.

Phần-lan Keno được tổ chức bởi Veikkaus. Trang web chinh thưc: www.veikkaus.fi