Kết quả Phần-lan Joker

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

223/2020 (3533)

 • 8
 • 5
 • 5
 • 1
 • 8
 • 1
 • 8

Kết quả Phần-lan Joker Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020.

222/2020 (3532)

 • 9
 • 3
 • 4
 • 8
 • 1
 • 4
 • 4

Kết quả Phần-lan Joker Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

221/2020 (3531)

 • 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 8
 • 4
 • 8

Vé có thể được mua tại Phần-lan. Hòa đang trên Thứ Tư, Thứ Sáu và Thứ Bảy.

Trong Phần-lan Joker Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 10.

Phần-lan Joker được tổ chức bởi Veikkaus. Trang web chinh thưc: www.veikkaus.fi