Kết quả Áo Bài lô tô

537428306.3 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Áo Bài lô tô Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020.

2020/89

 • 4
 • 8
 • 10
 • 15
 • 18
 • 35
 • 42
Kết quả Giá trị giải
6 777642367.6 triệu ₫
5 + 1 17745506.5 triệu ₫
5 774326.7 triệu ₫
4 + 1 91201.6 triệu ₫
4 22357 triệu ₫
3 + 1 8652.6 triệu ₫
3 2525.9 triệu ₫
2 + 1 *
1 + 1 *
0 + 1 644.9 triệu ₫

Kết quả Áo Bài lô tô Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020.

2020/88

 • 1
 • 3
 • 5
 • 10
 • 39
 • 40
 • 19
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 13422271.9 triệu ₫
5 597620.3 triệu ₫
4 + 1 60138.2 triệu ₫
4 21712.1 triệu ₫
3 + 1 6287.9 triệu ₫
3 2364.7 triệu ₫
2 + 1 *
1 + 1 *
0 + 1 644.9 triệu ₫

Kết quả Áo Bài lô tô Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

2020/87

 • 3
 • 11
 • 19
 • 25
 • 28
 • 38
 • 34
Kết quả Giá trị giải
6 537428306.3 triệu ₫
5 + 1 44986833.7 triệu ₫
5 462940.7 triệu ₫
4 + 1 84107.5 triệu ₫
4 20852.2 triệu ₫
3 + 1 8921.3 triệu ₫
3 2472.2 triệu ₫
2 + 1 *
1 + 1 *
0 + 1 644.9 triệu ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Áo. Hòa đang trên Thứ Tư và Chủ Nhật.

Áo Bài lô tô được tổ chức bởi win2day. Trang web chinh thưc: www.win2day.at

Tỷ lệ thắng trong Áo Bài lô tô

Trong Áo Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45 và 1 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Áo Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8145060
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1357510
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 35724
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 14290
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 772
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 579
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 48
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 64
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 18
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 16