Kết quả Áo Bài lô tô

178948.7 triệu ₫

jackpot tiếp theo

Play Áo Bài lô tô trực tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019.

12 14 21 25 32 33 36
Kết quả Giá trị giải
6
5 + 1 2536.7 triệu ₫
5 36.7 triệu ₫
4 + 1 4.1 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 + 1 419842 ₫
3 133217 ₫
2 + 1 0 ₫
1 + 1 0 ₫
0 + 1 30635 ₫

Kết quả Áo Bài lô tô Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019.

1 6 15 27 29 40 41
Kết quả Giá trị giải
6
5 + 1 2159.2 triệu ₫
5 27.2 triệu ₫
4 + 1 3.9 triệu ₫
4 1.1 triệu ₫
3 + 1 416593 ₫
3 123469 ₫
2 + 1 0 ₫
1 + 1 0 ₫
0 + 1 30867 ₫

Kết quả Áo Bài lô tô Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019.

5 7 13 15 23 30 31
Kết quả Giá trị giải
6
5 + 1 463.3 triệu ₫
5 24.4 triệu ₫
4 + 1 3.5 triệu ₫
4 950388 ₫
3 + 1 362749 ₫
3 112329 ₫
2 + 1 0 ₫
1 + 1 0 ₫
0 + 1 30635 ₫

Vé có thể được mua tại Austria. Hòa đang trên Thứ Tư và Chủ Nhật.

Trong Áo Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45 và 1 số tiền thưởng.

Jackpot giữa 0 ₫ và 324919 triệu ₫

Áo Bài lô tô được tổ chức bởi win2day www.win2day.at

Tỷ lệ thắng trong Áo Bài lô tô

Trong Áo Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45

  • Jackpot trong Áo Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8145060
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1357510
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 35724
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 14290
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 772
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 579
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 48
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 64
  • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 18
  • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 16