Kết quả Áo EuroMillions

13973135962.5 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Áo EuroMillions Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2020.

2020/87

 • 12
 • 16
 • 20
 • 21
 • 28
 • 3
 • 9
Kết quả Giá trị giải
5 + 2 *
5 + 1 87701313 triệu ₫
5 10248596.6 triệu ₫
4 + 2 472883.2 triệu ₫
4 + 1 44929 triệu ₫
4 16767.8 triệu ₫
3 + 2 19562.4 triệu ₫
3 + 1 4729.4 triệu ₫
3 4299.4 triệu ₫
2 + 2 5159.3 triệu ₫
2 + 1 2525.9 triệu ₫
2 1988.5 triệu ₫
1 + 2 2633.4 triệu ₫

Kết quả Áo EuroMillions Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020.

2020/86

 • 13
 • 15
 • 28
 • 32
 • 44
 • 3
 • 12
Kết quả Giá trị giải
5 + 2 47163346313.2 triệu ₫
5 + 1 81758377.1 triệu ₫
5 8492549.6 triệu ₫
4 + 2 991931.4 triệu ₫
4 + 1 59654.5 triệu ₫
4 17412.7 triệu ₫
3 + 2 40199.6 triệu ₫
3 + 1 5911.7 triệu ₫
3 4406.9 triệu ₫
2 + 2 9566.2 triệu ₫
2 + 1 3009.6 triệu ₫
2 1934.7 triệu ₫
1 + 2 4675.6 triệu ₫

Kết quả Áo EuroMillions Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020.

2020/85

 • 10
 • 15
 • 19
 • 21
 • 23
 • 3
 • 12
Kết quả Giá trị giải
5 + 2 *
5 + 1 140566147 triệu ₫
5 3790643.1 triệu ₫
4 + 2 990265.4 triệu ₫
4 + 1 40092.2 triệu ₫
4 12414.6 triệu ₫
3 + 2 37082.6 triệu ₫
3 + 1 4675.6 triệu ₫
3 3493.3 triệu ₫
2 + 2 9243.8 triệu ₫
2 + 1 2633.4 triệu ₫
2 1719.8 triệu ₫
1 + 2 4729.4 triệu ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Áo. Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu.

Áo EuroMillions được tổ chức bởi win2day. Trang web chinh thưc: www.win2day.at

Tỷ lệ thắng trong Áo EuroMillions

Trong Áo EuroMillions Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 50 và 2 số phụ.

 • Jackpot trong Áo EuroMillions là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 139838160
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 6991908
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3107514
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 621502
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 31075
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13811
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 14125
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 706
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 313
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 985
 • 11. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 49
 • 12. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 21
 • 13. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 187