Kết quả Trung Quốc Super 7 Lottery

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 3 tháng 8, 2020.

 • 09
 • 11
 • 16
 • 17
 • 19
 • 25
 • 30
 • 15

Kết quả Trung Quốc Super 7 Lottery Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2020.

 • 11
 • 12
 • 17
 • 21
 • 23
 • 27
 • 29
 • 09

Kết quả Trung Quốc Super 7 Lottery Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020.

 • 06
 • 08
 • 14
 • 15
 • 18
 • 21
 • 22
 • 13

Vé có thể được mua tại Trung quốc. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu.

Trong Trung Quốc Super 7 Lottery Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 30 và 1 số phụ.