Kết quả Trung Quốc Super 7 Lottery

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2020.

 • 03
 • 09
 • 14
 • 15
 • 18
 • 24
 • 29
 • 30

Kết quả Trung Quốc Super 7 Lottery Thứ Tư, 3 tháng 6, 2020.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 08
 • 13
 • 18
 • 24
 • 25

Kết quả Trung Quốc Super 7 Lottery Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 11
 • 19
 • 22
 • 29
 • 13

Vé có thể được mua tại Trung quốc. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu.

Trong Trung Quốc Super 7 Lottery Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 30 và 1 số phụ.