Kết quả Trung Quốc Super Lotto

Tạm dừng vì vi-rút Corona (COVID-19).

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020.

101/2020 (2007)

 • 03
 • 04
 • 05
 • 09
 • 34
 • 07
 • 09

Kết quả Trung Quốc Super Lotto Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020.

100/2020 (2006)

 • 04
 • 05
 • 08
 • 22
 • 33
 • 07
 • 10

Kết quả Trung Quốc Super Lotto Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020.

99/2020 (2005)

 • 02
 • 03
 • 11
 • 15
 • 27
 • 04
 • 12

Vé có thể được mua tại Trung quốc. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Bảy.

Tỷ lệ thắng trong Trung Quốc Super Lotto

Trong Trung Quốc Super Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 35 và 2 số phụ.

 • Jackpot trong Trung Quốc Super Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 2 số phụ.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 2 số phụ.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 2 số phụ.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính.
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số phụ.
 • 11. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ.
 • 12. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 2 số phụ.
 • 13. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 2 số phụ.