Kết quả Trung Quốc Union Lotto

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020.

 • 08
 • 04
 • 09
 • 10
 • 22

Kết quả Trung Quốc Union Lotto Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020.

 • 08
 • 09
 • 10
 • 19
 • 25

Kết quả Trung Quốc Union Lotto Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020.

 • 10
 • 17
 • 24
 • 25
 • 28
 • 30
 • 15

Vé có thể được mua tại Trung quốc. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Năm và Chủ Nhật.

Trong Trung Quốc Union Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 33 và 1 số phụ.