Kết quả Trung Quốc Union Lotto

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 21 tháng 1, 2020.

03 06 08 14 19 26 12

Kết quả Trung Quốc Union Lotto Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020.

01 04 06 10 11 28 16

Kết quả Trung Quốc Union Lotto Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020.

05 12 17 20 25 31 09

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020.

03 04 05 10 16 32 09

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2020.

11 16 17 22 26 32 04

Vé có thể được mua tại Trung quốc. Hòa đang trên Thứ Ba, Chủ Nhật và Thứ Năm.

Trong Trung Quốc Union Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 33 và 1 số phụ.