Kết quả Trung Quốc Union Lotto

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 2 tháng 6, 2020.

 • 16
 • 02
 • 03
 • 15
 • 21

Kết quả Trung Quốc Union Lotto Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2020.

 • 07
 • 07
 • 08
 • 16
 • 17

Kết quả Trung Quốc Union Lotto Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2020.

 • 07
 • 08
 • 16
 • 17
 • 19
 • 24
 • 07

Vé có thể được mua tại Trung quốc. Hòa đang trên Thứ Ba và Chủ Nhật.

Trong Trung Quốc Union Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 33 và 1 số phụ.