Kết quả Tây Ban Nha BonoLoto

23.8 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Tây Ban Nha BonoLoto trực tuyến

Hoa Kỳ Powerball

14499.7 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Tư, ngày 20 tháng 3 năm 2019

4 19 23 37 44 48 36

Tây Ban Nha BonoLoto số chiến thắng Thứ Ba, ngày 19 tháng 3 năm 2019

5 12 17 34 44 48 6

Tây Ban Nha BonoLoto số chiến thắng Thứ Hai, ngày 18 tháng 3 năm 2019

9 18 19 20 22 40 32

Tây Ban Nha BonoLoto số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 16 tháng 3 năm 2019

4 5 9 14 32 49 30

Tây Ban Nha BonoLoto số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2019

9 19 29 34 35 37 8

Hòa đang trên Thứ Tư, Thứ Ba, Thứ Hai, Thứ Bảy và Thứ Sáu

Vé có thể được mua tại Tây Ban Nha và Trực tuyến.

Trong Tây Ban Nha BonoLoto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Tây Ban Nha BonoLoto

Tây Ban Nha BonoLoto có 5 mức thưởng.

  • Jackpot trong Tây Ban Nha BonoLoto là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 2330636.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 54201.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1032.
  • giải thưởng nhỏ nhất Tây Ban Nha BonoLoto là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 57.

Tây Ban Nha BonoLoto được tổ chức bởi SELAE - Trang web chinh thưc