Kết quả Aruba Mini Mega

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020.

1292

 • 14
 • 20
 • 21
 • 22
 • 12

Kết quả Aruba Mini Mega Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020.

1291

 • 02
 • 06
 • 20
 • 29
 • 07

Kết quả Aruba Mini Mega Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020.

1290

 • 14
 • 18
 • 24
 • 25
 • 08

Vé có thể được mua tại Aruba. Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu.

Trong Aruba Mini Mega Lựa chọn máy nghe nhạc 4 số giữa 1 - 30 và 1 số tiền thưởng.

Aruba Mini Mega được tổ chức bởi E Loteria di Aruba. Trang web chinh thưc: www.lottoaruba.com