Kết quả Aruba Lotto di Dia

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020.

5217

 • 02
 • 03
 • 15
 • 18
 • 25

Kết quả Aruba Lotto di Dia Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

5216

 • 09
 • 12
 • 14
 • 19
 • 25

Kết quả Aruba Lotto di Dia Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020.

5215

 • 06
 • 07
 • 16
 • 27
 • 28

Vé có thể được mua tại Aruba. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm.

Trong Aruba Lotto di Dia Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 30.

Aruba Lotto di Dia được tổ chức bởi E Loteria di Aruba. Trang web chinh thưc: www.lottoaruba.com