Kết quả New Zealand Powerball

110.1 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi New Zealand Powerball Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2021.

2021/2120

 • 8
 • 17
 • 20
 • 26
 • 31
 • 37
 • 4
 • 7
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 7.9 tỷ VNĐ
5 + 1 + 1 448.1 triệu VNĐ
5 + 1 19.3 triệu VNĐ
5 + 1 327.2 triệu VNĐ
5 9.5 triệu VNĐ
4 + 1 + 1 1.7 triệu VNĐ
4 + 1 912250 VNĐ
4 + 1 864990 VNĐ
4 503271 VNĐ
3 + 1 + 1 613239 VNĐ
3 + 1 279877 VNĐ
3 + 1 330365 VNĐ
3 44033 VNĐ

Kết quả New Zealand Powerball Thứ Tư, 24 tháng 11, 2021.

2021/2119

 • 2
 • 4
 • 6
 • 13
 • 20
 • 36
 • 5
 • 28
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 *
5 + 1 + 1 *
5 + 1 26.1 triệu VNĐ
5 + 1 719.7 triệu VNĐ
5 10.3 triệu VNĐ
4 + 1 + 1 1.7 triệu VNĐ
4 + 1 887352 VNĐ
4 + 1 903259 VNĐ
4 475375 VNĐ
3 + 1 + 1 633757 VNĐ
3 + 1 281952 VNĐ
3 + 1 348578 VNĐ
3 44264 VNĐ

Kết quả New Zealand Powerball Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2021.

2021/2118

 • 2
 • 3
 • 4
 • 17
 • 24
 • 28
 • 3
 • 8
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 167.1 tỷ VNĐ
6 5.4 tỷ VNĐ
5 + 1 + 1 *
5 + 1 22.1 triệu VNĐ
5 + 1 252.9 triệu VNĐ
5 8.8 triệu VNĐ
4 + 1 + 1 1.3 triệu VNĐ
4 + 1 840783 VNĐ
4 + 1 743725 VNĐ
4 468920 VNĐ
3 + 1 + 1 517334 VNĐ
3 + 1 287715 VNĐ
3 + 1 291173 VNĐ
3 45186 VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? New Zealand Powerball

Vé có thể được mua tại New-zealand. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

New Zealand Powerball được tổ chức bởi Lotto New Zealand.

Tỷ lệ thắng trong New Zealand Powerball

Trong New Zealand Powerball Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 40, 1 số phụ và 1 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong New Zealand Powerball là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 38383800.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3838380.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính, 1 số phụ và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 6397300.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 639730.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 193858.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 19386.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính, 1 số phụ và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 77543.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 7754.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 4846.
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 485.
 • 11. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính, 1 số phụ và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 3635.
 • 12. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 363.
 • 13. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 352.
 • 14. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 35.

Thông tin thêm về Lotto New Zealand