Kết quả New Zealand Powerball

80.4 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi New Zealand Powerball Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 24 tháng 7, 2021.

2021/2084

 • 7
 • 9
 • 10
 • 14
 • 24
 • 35
 • 8
 • 1
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 276.1 tỷ VNĐ
6 2.7 tỷ VNĐ
5 + 1 + 1 *
5 + 1 24.7 triệu VNĐ
5 + 1 290.6 triệu VNĐ
5 9.9 triệu VNĐ
4 + 1 + 1 1.6 triệu VNĐ
4 + 1 900723 VNĐ
4 + 1 836402 VNĐ
4 466384 VNĐ
3 + 1 + 1 595257 VNĐ
3 + 1 286332 VNĐ
3 + 1 321605 VNĐ
3 44955 VNĐ

Kết quả New Zealand Powerball Thứ Tư, 21 tháng 7, 2021.

2021/2083

 • 5
 • 7
 • 28
 • 29
 • 33
 • 38
 • 3
 • 23
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 8 tỷ VNĐ
5 + 1 + 1 470.7 triệu VNĐ
5 + 1 21.2 triệu VNĐ
5 + 1 338.1 triệu VNĐ
5 11.1 triệu VNĐ
4 + 1 + 1 1.7 triệu VNĐ
4 + 1 964353 VNĐ
4 + 1 916170 VNĐ
4 514337 VNĐ
3 + 1 + 1 626841 VNĐ
3 + 1 286101 VNĐ
3 + 1 353650 VNĐ
3 44955 VNĐ

Kết quả New Zealand Powerball Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2021.

2021/2082

 • 3
 • 5
 • 8
 • 11
 • 32
 • 36
 • 3
 • 37
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 5.4 tỷ VNĐ
5 + 1 + 1 *
5 + 1 27.4 triệu VNĐ
5 + 1 398.1 triệu VNĐ
5 10.2 triệu VNĐ
4 + 1 + 1 1.9 triệu VNĐ
4 + 1 872828 VNĐ
4 + 1 1 triệu VNĐ
4 468690 VNĐ
3 + 1 + 1 678712 VNĐ
3 + 1 287715 VNĐ
3 + 1 388000 VNĐ
3 45186 VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? New Zealand Powerball

Vé có thể được mua tại New-zealand. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

New Zealand Powerball được tổ chức bởi Lotto New Zealand.

Tỷ lệ thắng trong New Zealand Powerball

Trong New Zealand Powerball Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 40, 1 số phụ và 1 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong New Zealand Powerball là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 38383800.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3838380.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính, 1 số phụ và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 6397300.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 639730.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 193858.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 19386.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính, 1 số phụ và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 77543.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 7754.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 4846.
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 485.
 • 11. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính, 1 số phụ và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 3635.
 • 12. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 363.
 • 13. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 352.
 • 14. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 35.

Thông tin thêm về Lotto New Zealand