Kết quả New Zealand Powerball

210.9 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi New Zealand Powerball Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2021.

2021/2054

 • 6
 • 23
 • 24
 • 28
 • 30
 • 35
 • 10
 • 20
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 5.4 tỷ VNĐ
5 + 1 + 1 690.3 triệu VNĐ
5 + 1 27 triệu VNĐ
5 + 1 373.1 triệu VNĐ
5 12.4 triệu VNĐ
4 + 1 + 1 2.2 triệu VNĐ
4 + 1 1.1 triệu VNĐ
4 + 1 989901 VNĐ
4 535456 VNĐ
3 + 1 + 1 730251 VNĐ
3 + 1 288962 VNĐ
3 + 1 389590 VNĐ
3 45468 VNĐ

Kết quả New Zealand Powerball Thứ Tư, 7 tháng 4, 2021.

2021/2053

 • 6
 • 10
 • 15
 • 22
 • 29
 • 31
 • 2
 • 38
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 16.2 tỷ VNĐ
5 + 1 + 1 547.8 triệu VNĐ
5 + 1 14.4 triệu VNĐ
5 + 1 349.5 triệu VNĐ
5 8.3 triệu VNĐ
4 + 1 + 1 1.9 triệu VNĐ
4 + 1 890196 VNĐ
4 + 1 971206 VNĐ
4 453291 VNĐ
3 + 1 + 1 728405 VNĐ
3 + 1 288038 VNĐ
3 + 1 388436 VNĐ
3 45237 VNĐ

Kết quả New Zealand Powerball Thứ Bảy, 3 tháng 4, 2021.

2021/2052

 • 8
 • 15
 • 16
 • 21
 • 25
 • 34
 • 8
 • 19
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 5.4 tỷ VNĐ
5 + 1 + 1 586.6 triệu VNĐ
5 + 1 19 triệu VNĐ
5 + 1 310.7 triệu VNĐ
5 10.4 triệu VNĐ
4 + 1 + 1 1.9 triệu VNĐ
4 + 1 957589 VNĐ
4 + 1 973745 VNĐ
4 519300 VNĐ
3 + 1 + 1 632854 VNĐ
3 + 1 288962 VNĐ
3 + 1 357048 VNĐ
3 45468 VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? New Zealand Powerball

Vé có thể được mua tại New-zealand. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

New Zealand Powerball được tổ chức bởi Lotto New Zealand. Trang web chinh thưc: mylotto.co.nz

Tỷ lệ thắng trong New Zealand Powerball

Trong New Zealand Powerball Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 40, 1 số phụ và 1 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong New Zealand Powerball là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 38383800
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3838380
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính, 1 số phụ và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 6397300
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 639730
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 193858
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 19386
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính, 1 số phụ và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 77543
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 7754
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 4846
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 485
 • 11. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính, 1 số phụ và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 3635
 • 12. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 363
 • 13. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 352
 • 14. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 35