Kết quả New Zealand Powerball

83 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi New Zealand Powerball Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 20 tháng 1, 2021.

2021/2031

 • 5
 • 6
 • 9
 • 11
 • 17
 • 38
 • 7
 • 7
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 141.1 tỷ VNĐ
6 8.3 tỷ VNĐ
5 + 1 + 1 *
5 + 1 23.3 triệu VNĐ
5 + 1 221.3 triệu VNĐ
5 8.7 triệu VNĐ
4 + 1 + 1 1.4 triệu VNĐ
4 + 1 879579 VNĐ
4 + 1 746869 VNĐ
4 481218 VNĐ
3 + 1 + 1 514453 VNĐ
3 + 1 295424 VNĐ
3 + 1 298655 VNĐ
3 46391 VNĐ

Kết quả New Zealand Powerball Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2021.

2021/2030

 • 2
 • 13
 • 17
 • 18
 • 19
 • 30
 • 3
 • 38
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 5.5 tỷ VNĐ
5 + 1 + 1 565.2 triệu VNĐ
5 + 1 18.8 triệu VNĐ
5 + 1 441.4 triệu VNĐ
5 10 triệu VNĐ
4 + 1 + 1 2.1 triệu VNĐ
4 + 1 873347 VNĐ
4 + 1 1.1 triệu VNĐ
4 461369 VNĐ
3 + 1 + 1 708556 VNĐ
3 + 1 293347 VNĐ
3 + 1 395591 VNĐ
3 46160 VNĐ

Kết quả New Zealand Powerball Thứ Tư, 13 tháng 1, 2021.

2021/2029

 • 17
 • 25
 • 26
 • 35
 • 37
 • 38
 • 4
 • 31
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 16.6 tỷ VNĐ
5 + 1 + 1 *
5 + 1 35 triệu VNĐ
5 + 1 767.4 triệu VNĐ
5 10 triệu VNĐ
4 + 1 + 1 2.1 triệu VNĐ
4 + 1 1.1 triệu VNĐ
4 + 1 1.1 triệu VNĐ
4 579770 VNĐ
3 + 1 + 1 728866 VNĐ
3 + 1 294962 VNĐ
3 + 1 397668 VNĐ
3 46391 VNĐ

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại New-zealand. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

New Zealand Powerball được tổ chức bởi New Zealand Lotteries Commission. Trang web chinh thưc: mylotto.co.nz

Tỷ lệ thắng trong New Zealand Powerball

Trong New Zealand Powerball Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 40, 1 số phụ và 1 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong New Zealand Powerball là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 38383800
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3838380
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính, 1 số phụ và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 6397300
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 639730
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 193858
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 19386
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính, 1 số phụ và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 77543
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 7754
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 4846
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 485
 • 11. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính, 1 số phụ và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 3635
 • 12. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 363
 • 13. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 352
 • 14. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 35