Kết quả New Zealand Powerball

139009.8 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi New Zealand Powerball Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020.

2020/2007

 • 12
 • 17
 • 28
 • 35
 • 37
 • 40
 • 1
 • 39
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 15401.7 triệu ₫
5 + 1 + 1 *
5 + 1 35.3 triệu ₫
5 + 1 346.9 triệu ₫
5 8.9 triệu ₫
4 + 1 + 1 1.8 triệu ₫
4 + 1 970315 ₫
4 + 1 955016 ₫
4 492807 ₫
3 + 1 + 1 646954 ₫
3 + 1 274219 ₫
3 + 1 354190 ₫
3 43115 ₫

Kết quả New Zealand Powerball Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

2020/2006

 • 11
 • 12
 • 13
 • 19
 • 22
 • 36
 • 6
 • 2
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 15463.2 triệu ₫
5 + 1 + 1 535.6 triệu ₫
5 + 1 20.3 triệu ₫
5 + 1 296 triệu ₫
5 10.1 triệu ₫
4 + 1 + 1 1.6 triệu ₫
4 + 1 804114 ₫
4 + 1 773053 ₫
4 433002 ₫
3 + 1 + 1 556784 ₫
3 + 1 275147 ₫
3 + 1 309221 ₫
3 43347 ₫

Kết quả New Zealand Powerball Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

2020/2005

 • 1
 • 6
 • 18
 • 26
 • 38
 • 40
 • 9
 • 7
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 *
5 + 1 + 1 670.7 triệu ₫
5 + 1 15.9 triệu ₫
5 + 1 518 triệu ₫
5 8.9 triệu ₫
4 + 1 + 1 1.7 triệu ₫
4 + 1 894516 ₫
4 + 1 863687 ₫
4 447374 ₫
3 + 1 + 1 585990 ₫
3 + 1 274451 ₫
3 + 1 308526 ₫
3 43115 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại New-zealand. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

New Zealand Powerball được tổ chức bởi New Zealand Lotteries Commission. Trang web chinh thưc: mylotto.co.nz

Tỷ lệ thắng trong New Zealand Powerball

Trong New Zealand Powerball Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 40, 1 số phụ và 1 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong New Zealand Powerball là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 38383800
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3838380
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính, 1 số phụ và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 6397300
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 639730
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 193858
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 19386
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính, 1 số phụ và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 77543
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 7754
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 4846
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 485
 • 11. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính, 1 số phụ và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 3635
 • 12. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 363
 • 13. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 352
 • 14. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 35