Kết quả New-zealand Bullseye

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 21 tháng 5, 2024.

5318

 • 3
 • 0
 • 9
 • 1
 • 2
 • 7

Kết quả New-zealand Bullseye Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2024.

5316

 • 7
 • 9
 • 4
 • 5
 • 0
 • 5

Kết quả New-zealand Bullseye Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2024.

5314

 • 4
 • 4
 • 6
 • 6
 • 4
 • 8

Kết quả New-zealand Bullseye Thứ Tư, 15 tháng 5, 2024.

5312

 • 6
 • 5
 • 5
 • 0
 • 4
 • 4

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2024.

#5310

 • 6
 • 4
 • 5
 • 1
 • 9
 • 3

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2024.

#5308

 • 0
 • 9
 • 4
 • 3
 • 5
 • 2

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2024.

#5306

 • 7
 • 1
 • 8
 • 2
 • 5
 • 7

Thông tin v? New-zealand Bullseye

Vé có thể được mua tại New-zealand. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong New-zealand Bullseye Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 0 - 9.

New-zealand Bullseye được tổ chức bởi Lotto New Zealand.

Thông tin thêm về Lotto New Zealand