Kết quả New-zealand Bullseye

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 23 tháng 9, 2020.

267/2020 (3982)

 • 0
 • 2
 • 8
 • 4
 • 7
 • 7

Kết quả New-zealand Bullseye Thứ Ba, 22 tháng 9, 2020.

266/2020 (3981)

 • 9
 • 3
 • 6
 • 4
 • 9
 • 2

Kết quả New-zealand Bullseye Thứ Hai, 21 tháng 9, 2020.

265/2020 (3980)

 • 1
 • 7
 • 8
 • 8
 • 4
 • 7

Vé có thể được mua tại New-zealand. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Tư.

Trong New-zealand Bullseye Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 0 - 9.

New-zealand Bullseye được tổ chức bởi New Zealand Lotteries Commission. Trang web chinh thưc: mylotto.co.nz