Kết quả New-zealand Bullseye

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2022.

197/2022 (4643)

 • 5
 • 5
 • 3
 • 8
 • 5
 • 0

Kết quả New-zealand Bullseye Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2022.

196/2022 (4642)

 • 2
 • 4
 • 4
 • 8
 • 9
 • 0

Kết quả New-zealand Bullseye Thứ Năm, 14 tháng 7, 2022.

195/2022 (4641)

 • 7
 • 5
 • 9
 • 3
 • 4
 • 2

Kết quả New-zealand Bullseye Thứ Tư, 13 tháng 7, 2022.

194/2022 (4640)

 • 3
 • 7
 • 3
 • 1
 • 3
 • 0

Thứ Ba, 12 tháng 7, 2022.

#193/2022 (4639)

 • 6
 • 7
 • 1
 • 6
 • 0
 • 0

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2022.

#192/2022 (4638)

 • 5
 • 2
 • 8
 • 7
 • 4
 • 9

Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2022.

#191/2022 (4637)

 • 9
 • 3
 • 5
 • 0
 • 5
 • 6

Thông tin v? New-zealand Bullseye

Vé có thể được mua tại New-zealand. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong New-zealand Bullseye Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 0 - 9.

New-zealand Bullseye được tổ chức bởi Lotto New Zealand.

Thông tin thêm về Lotto New Zealand