Kết quả Gà tây Lotto 6/49

Hoa Kỳ Powerball

6547.6 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, ngày 16 tháng 2 năm 2019

7 11 22 30 37 44

Gà tây Lotto 6/49 số chiến thắng Thứ Tư, ngày 13 tháng 2 năm 2019

1 18 21 24 48 49

Gà tây Lotto 6/49 số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 09 tháng 2 năm 2019

3 13 32 44 46 49

Gà tây Lotto 6/49 số chiến thắng Thứ Tư, ngày 06 tháng 2 năm 2019

2 5 8 13 16 35

Gà tây Lotto 6/49 số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 02 tháng 2 năm 2019

5 6 17 21 27 41

Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư

Vé có thể được mua tại gà tây.

Trong Gà tây Lotto 6/49 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49.

Tỷ lệ thắng trong Gà tây Lotto 6/49

Gà tây Lotto 6/49 có 4 mức thưởng.

  • Jackpot trong Gà tây Lotto 6/49 là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 54201.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1032.
  • giải thưởng nhỏ nhất Gà tây Lotto 6/49 là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 57.

Gà tây Lotto 6/49 được tổ chức bởi Millî Piyango İdaresi - Trang web chinh thưc