Kết quả Gà tây Lotto 6/49

Hoa Kỳ Mega Millions

4454.3 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2019

7 26 30 36 43 49

Gà tây Lotto 6/49 số chiến thắng Thứ Tư, ngày 17 tháng 4 năm 2019

3 10 18 23 24 42

Gà tây Lotto 6/49 số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2019

5 10 22 42 45 49

Gà tây Lotto 6/49 số chiến thắng Thứ Tư, ngày 10 tháng 4 năm 2019

19 20 22 31 40 47

Gà tây Lotto 6/49 số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 06 tháng 4 năm 2019

4 12 17 42 43 45

Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư

Vé có thể được mua tại gà tây.

Trong Gà tây Lotto 6/49 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49.

Tỷ lệ thắng trong Gà tây Lotto 6/49

Gà tây Lotto 6/49 có 4 mức thưởng.

  • Jackpot trong Gà tây Lotto 6/49 là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 54201.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1032.
  • giải thưởng nhỏ nhất Gà tây Lotto 6/49 là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 57.

Gà tây Lotto 6/49 được tổ chức bởi Millî Piyango İdaresi - Trang web chinh thưc