Kết quả Gà tây Lotto 6/49

Ý SuperEnalotto

4565.3 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Tư, ngày 19 tháng 6 năm 2019

7 34 36 38 42 48
Kết quả Giá trị giải
6 4.3 tỷ ₫
5 29.9 triệu ₫
4 354724.91 ₫
3 50243 ₫

Gà tây Lotto 6/49 số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2019

1 3 25 29 40 43
Kết quả Giá trị giải
6 7.7 tỷ ₫
5 30.5 triệu ₫
4 388220.25 ₫
3 53732.1 ₫

Gà tây Lotto 6/49 số chiến thắng Thứ Tư, ngày 12 tháng 6 năm 2019

3 12 18 31 33 43
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 22.6 triệu ₫
4 310529.68 ₫
3 46056.09 ₫

Gà tây Lotto 6/49 số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 08 tháng 6 năm 2019

7 10 13 17 45 46
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 28.7 triệu ₫
4 357283.58 ₫
3 49312.58 ₫

Gà tây Lotto 6/49 số chiến thắng Thứ Tư, ngày 05 tháng 6 năm 2019

1 9 14 18 22 23
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 17.5 triệu ₫
4 310994.89 ₫
3 46521.3 ₫

Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Vé có thể được mua tại gà tây.

Trong Gà tây Lotto 6/49 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49.

Tỷ lệ thắng trong Gà tây Lotto 6/49

Gà tây Lotto 6/49 có 4 mức thưởng.

  • Jackpot trong Gà tây Lotto 6/49 là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 54201.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1032.
  • giải thưởng nhỏ nhất Gà tây Lotto 6/49 là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 57.

Gà tây Lotto 6/49 được tổ chức bởi Millî Piyango İdaresi - Trang web chinh thưc