Kết quả Thụy Sĩ Bài lô tô

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 31 tháng 5, 2023.

 • 06
 • 08
 • 19
 • 27
 • 31
 • 42
 • 04

Joker

 • 1
 • 6
 • 2
 • 5
 • 9
 • 3

Kết quả Thụy Sĩ Bài lô tô Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2023.

 • 09
 • 10
 • 20
 • 33
 • 36
 • 42
 • 03

Joker

 • 5
 • 7
 • 9
 • 5
 • 4
 • 4

Kết quả Thụy Sĩ Bài lô tô Thứ Tư, 24 tháng 5, 2023.

 • 10
 • 14
 • 19
 • 20
 • 21
 • 26
 • 04

Joker

 • 3
 • 5
 • 7
 • 6
 • 6
 • 9

Thông tin v? Thụy Sĩ Bài lô tô

Vé có thể được mua tại Thụy-sĩ. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Thụy Sĩ Bài lô tô được tổ chức bởi Swisslos.

Tỷ lệ thắng trong Thụy Sĩ Bài lô tô

Trong Thụy Sĩ Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 26 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Thụy Sĩ Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 6294943.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 31474716.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 29143.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 145716.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 666.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 3331.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 44.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 220.

Thông tin thêm về Swisslos