Kết quả Slovakia Euromiliony

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2023.

 • 9
 • 15
 • 22
 • 27
 • 28
 • 29
 • 31
 • 1

Joker

 • 3
 • 3
 • 2
 • 6
 • 5
 • 3

Kết quả Slovakia Euromiliony Thứ Ba, 19 tháng 9, 2023.

 • 1
 • 3
 • 8
 • 12
 • 19
 • 28
 • 32
 • 6

Joker

 • 8
 • 7
 • 2
 • 1
 • 4
 • 3

Kết quả Slovakia Euromiliony Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2023.

 • 4
 • 14
 • 19
 • 21
 • 22
 • 27
 • 32
 • 3

Joker

 • 3
 • 9
 • 2
 • 3
 • 5
 • 3

Thứ Ba, 12 tháng 9, 2023.

 • 3
 • 6
 • 9
 • 20
 • 26
 • 28
 • 32
 • 6

Joker

 • 2
 • 0
 • 0
 • 4
 • 7
 • 6

Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2023.

 • 4
 • 7
 • 9
 • 10
 • 15
 • 22
 • 29
 • 3

Joker

 • 8
 • 1
 • 3
 • 9
 • 7
 • 7

Thông tin v? Slovakia Euromiliony

Vé có thể được mua tại Slovakia. Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Bảy.

Slovakia Euromiliony được tổ chức bởi TIPOS.

Tỷ lệ thắng trong Slovakia Euromiliony

Trong Slovakia Euromiliony Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 31 và 1 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Slovakia Euromiliony là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính và 1 số phụ.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 7 số chính.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ.
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ.

Thông tin thêm về TIPOS