Kết quả Malta Super 5

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2023.

73

 • 4
 • 8
 • 19
 • 29
 • 44

Kết quả Malta Super 5 Thứ Tư, 20 tháng 9, 2023.

72

 • 9
 • 19
 • 25
 • 41
 • 45

Kết quả Malta Super 5 Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2023.

71

 • 13
 • 17
 • 26
 • 33
 • 45

Thông tin v? Malta Super 5

Vé có thể được mua tại Malta. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Sáu.

Trong Malta Super 5 Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 45.

Malta Super 5 được tổ chức bởi National Lottery plc. Trang web chinh thưc: lottery.mt